• Novinky

      • Deň učiteľov cirkevných škôl 2013

      • Deň učiteľov cirkevných škôl 2013 - Obrázok 1

        

       30. januára  2013 na sviatok Troch Svätiteľov,  kedy si východná Cirkev pripomína troch veľkých cirkevných učiteľov, biskupov a teológov,  Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca  a Jána Zlatoústeho   sa v Trebišove uskutočnil Deň učiteľov cirkevných  škôl a školských zariadení.

       Program dňa začal slávnostnou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur spolu s prítomnými kňazmi .

       Po sv. liturgii nasledoval kultúrny program, ktorý otvoril o. Cyril Jančišin, duchovný správca obidvoch trebišovských cirkevných škôl  a zaspieval piesne z vlastnej tvorby s názvom Ponuka a Perla. Nasledovalo umelecky stvárnené pásmo  o sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorí  priniesli na Veľkú Moravu nielen písmo, vzdelanie a kultúru, ale predovšetkým vieru, byzantský obrad v slovanskom jazyku.  Program o misii solúnskych bratov pripravili študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, pod vedením PaedDr. Sabovej.

       Druhá  časť Dňa učiteľov, pokračovala na slávnostnej recepcii v reštaurácii Mladosť v areáli CSOŠ sv. Jozafáta.

       Slávnostnú recepciu otvoril svojim príhovorom  riaditeľ školského úradu Gréckokatolíckej eparchie o. Peter Orenič.  Ďalej  pozdravil všetkých prítomných pedagógov Ing. Marián Kolesár primátor mesta Trebišov a vyzdvihol existenciu cirkevných škôl na území mesta, podiel pedagógov  na výchove mladého človeka a  zároveň aj mladého občana mesta.

       Po ukončení slávnostnej recepcie sa v telocvični CSOŠ odohral tradičný futbalový zápas s vladykom Milanom spolu s učiteľmi a majstrami OV.

       Deň učiteľov cirkevných škôl  na prelome dvoch polrokov bol príjemným okamihom stretnutia pedagógov, ktorých poslaním je dôležitá, hoci nie vždy dostatočne ocenená namáhavá práca pri výchove mladej generácie.  

       Tento medzník uprostred školského roka bol zastávkou, oddychom a povzbudením do ďalšej náročnej práce na poli cirkevného školstva.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.01.30-2013.01.30_den.ucitelov.2013/index.html

        

      • Vianočná kapustnica 20.12.2012

      • Vianočná kapustnica 20.12.2012 - Obrázok 1

       Najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, inšpirovali aj našu školu k organizovaniu sviatočného dňa, ktorý sa niesol v slávnostnom duchu a v oslave tvorivosti našich žiakov. Počas tohto dňa bola prvým ročníkom vyhlásená súťaž vo varení tradičnej vianočnej kapustnice.

       Súťaže sa zúčastnili tímy z tried – I.H, II.H, IV.H, V.H, III.C a na milé prekvapenie všetkých aj III.A – automechanici.

       Majstri odborného výcviku grilovali klobásky, v telocvični sa odohrával športový súboj vo futsale – definitívnym víťazom sa stala trieda III.C, ktorá obsadila krásne druhé miesto aj vo varení kapustnice. Tam sa definitívnym víťazom stala trieda IV.H a tretie miesto obsadila II.H.

       Porota degustovala a kriticky hodnotila všetky kapustnice, a je nutné podotknúť, že víťazmi sú v podstate všetci. Každé súťažné družstvo si dalo záležať nielen na samotnej príprave, ale využilo aj fantáziu pri použitých surovinách a spôsobe varenia, teda každá kapustnica bola iná a svojím spôsobom jedinečná a chutná.

       Pre ostatných žiakov školy okrem samotnej degustácie   prebiehal sprievodný program pod vedením ostatných učiteľov ako bolo napr. premietanie filmov, „Kaderníctvo“, kde si mohli dať žiaci urobiť účes, poprípade odborne sa nechať nalíčiť a upraviť, prebiehala odborná prednáška týkajúca sa záhad na svete a vo vesmíre, v počítačovej učebni mali priaznivci počítačových hier možnosť zahrať si svoje obľúbené hry, chlapci si zahrali

       Vyhodnotenia tohto pekného dňa, ktorého atmosféru neskazil ani studený vietor, sa zúčastnil aj sám vladyka Milan, ktorý slávnostne odovzdal sladké odmeny a diplomy jednotlivým tímom. Svojimi slovami a požehnaním nám dodal tak ako vždy vieru a pokoj k blížiacim sa sviatkom.

        

       Foto:

        

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.20-2012.12.20_vianocne.tvorive.dielne.a.sportovy.den/index.html

        

      • Prezentácia vianočných jedál v Poľsku

      • Prezentácia vianočných jedál v Poľsku - Obrázok 1

       16. decembra 2012 sa v poľskej Jasionce uskutočnila  X. medzinárodná súťaž tradičných jedál a sviatočného pečiva pod názvom: ,,Wokół Wigilijnego Stołu", na ktorom sa zúčastnila aj naša škola.

       Podľa rozprávania účastníkov, ktorí zastupovali našu školu,  bol priebeh akcie  nasledovný:

       ,, Dňa 16.12.2012 sme sa zúčastnili medzinárodnej akcie prípravy vianočných jedál za účasti žiakov našej školy a žiakov z partnerských škôl. Z partnerských škôl to boli ukrajinskí a poľskí študenti. Slovensko zastupovali študenti CSOŠ sv. Jozafáta z odborov hotelová akadémia a hostinský - hostinská.

       Pripravovalo sa viac druhov jedál a múčnikov. Z hlavných jedál sme sa prezentovali prípravou jelenieho guláša, zemiakových lokší, plnenej kapusty. Z múčnikov sme pripravili makový, orechový a pudingový závin, biskupský chlebík, šuhajdy, perníky a pečivo z lineckého cesta.

       Ako to všetko prebiehalo?

       Prostredie, kde sa to všetko konalo pôsobilo na nás veľmi príjemne a milo. Priestory a okolie boli veľmi pekné.

       Všetko sa to začalo o 13. hodine slávnostným nástupom jednotlivých zúčastnených  škôl. Každá zo zúčastnených krajín sa prezentovala vo svojich krojoch.

       Samotný program sa začal privítaním všetkých zúčastnených škôl a programom, ktorý obsahoval spev, tance a predstavil sa aj domáci ľudový súbor.

       Potom nasledovala ochutnávka a samotné vyhodnotenie pripravených  jedál medzinárodnou komisiou.

       Našu školu sme prezentovali na požadovanej úrovni, za čo sme získali cenu, na ktorú sme hrdí.

       Na záver patrí poďakovanie vedeniu školy, hlavne p. riaditeľovi, ktoré nám umožnilo  zúčastniť sa na tejto medzinárodnej akcii.

       Je to pre nás ďalšia výzva do budúcnosti, pretože každá účasť  na podobných akciách takto prináša možnosť prezentovať dobré meno našej školy aj za hranicami Slovenska.“

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.16-2012.12.16_medzin.sutaz.vianoc.pokrmov.v.polsku/index.html

      • Vianočná zbierka pre Charitu

      • V predvianočnom období od 29.11. do 22.12. 2012 zahájila Slovenská katolícka charita a Arcidiecézna charita Košice v spolupráci so sieťou obchodných domov Tesco vianočnú finančnú zbierku. Prostredníctvom vyzbieraných finančných darov budú môcť jednotlivé charity podporiť svoje sociálne a zdravotnícke služby, ktoré poskytujú, ľuďom starým a chorým, ľuďom na ulici, rodinám v hmotnej núdzi, osamelým matkám s deťmi, sirotám, aj ľuďom umierajúcim.

       Na tejto charitatívnej zbierke za zúčastnili ako dobrovoľníci aj študenti odboru hotelová akadémia CSOŠ sv. Jozafáta . Našu školu zastupovali študenti I.H – Kristína Maďarová, Gabriela Hrišenková, Jozef Magnes,  Damián Juroš, II.H -  Martin Matta, Roland Danko, Nikoleta Zabojová, Patrícia Gregová, IV.H – Timea Laudová, Radka Pethöová, Dana Radomská.

       Zamestnanci Charitného domova sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach ďakujú našim študentom za ochotu a aktívnu účasť pri uskutočnení  charitatívnej zbierky pri obchodnom dome Tesco v Trebišove.

        

       Foto:

        

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.xx-2012.12.xx_vianocna.zbierka.pre.charitu/index.htm

        

        

      • Trebišovské vianočné trhy

      • V dňoch 12. – 13. decembra 2012 sa naša škola prezentovala na trebišovských Vianočných trhoch. Žiaci preukázali svoje zručnosti a schopnosti vianočnou výzdobou stánku na tému ,, Vianoce na Zemplíne“.

       Zároveň ponúkali za dobrovoľný príspevok vianočné pečivo, ktoré starostlivo pripravili pre verejnosť. Ponúkali sa perníčky, škvarkové pagáče, linecké pečivo a podobné sladké pochúťky. Napriek tomu, že vonku bolo veľmi chladné zimné počasie, táto akcia mala pozitívny ohlas u verejnosti a aj medzi žiakmi.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.12-2012.12.13_trebisovsky.vianocny.trh/index.html

        

      • Vianočné inšpirácie v reštaurácii Mladosť

      • Vianočné inšpirácie v reštaurácii Mladosť - Obrázok 1

        

       Blížiace sa vianočné sviatky vzbudzujú v každom človeku príjemné emócie. K slávnostnému prežívaniu týchto najkrajších sviatkov roka nezanedbateľne prispievajú svojou charakteristickou chuťou a vôňou aj typické vianočné jedlá a vianočné pečivo.

       Vhodnou inšpiráciou pri príprave sviatočných tabúľ a vianočných jedál malo byť aj podujatie s názvom ,, Sviatočné inšpirácie“ v reštaurácii Mladosť v týždni od 10. do 13. decembra 2012.

        

       Sviatočné ,, štvordnie“ začalo  ,,Štedrým večerom“,  ktorý po ,,pôstnej kapustnici“ priniesol  štedrú ponuku hlavných jedál v podobe lososa v sézamovej kruste, slávnostnej  roládke z morčacích pŕs,  kačice s medom, spolu s pestrými prílohami,  v ktorých nechýbala vhodná zeleninová prísada. Štedrá večera končila sladkými štedrovečernými guľkami s horúcim ovocím a babičkiným čajom.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.10-2012.12.14_vianocne.inspiracie/galery-1.htm

        

       Druhý deň ponúkal ,,Štefanské menu“ so slávnostnou polievkou a mäsovými špecialitami z kuracieho, bravčového a morčacieho mäsa  jednotlivo v  kombináciách višňovej omáčky, pečených jabĺk, brokolicovej plnky, kari a medu. Netradičnými prílohami boli zaujímavé vyprážané šúľance a špenátové pirôžky.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.10-2012.12.14_vianocne.inspiracie/galery-2.htm

        

       Tretí deň sa niesol v znamení nového roka pod názvom ,, Vítame Nový rok“. Slávnostné menu tvorila novoročná šošovicová polievka, mexické chilli rezance, jelenie medailóniky na hubách, ku ktorým sa ako príloha podávala kukuričná polenta so slaninou a pečená slivka. Ďalej bol v ponuke bravčový rezeň zemplínsky a vyprážaný hermelín v sézame s brusnicami s glazovanými zemiakmi.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.10-2012.12.14_vianocne.inspiracie/galery-3.htm

        

       Vianočné ,,štvordnie“ ukončila ,, Spomienka na starých rodičov“.  Polievka bola hubová so smotanou  a koláčom, ďalej nasledoval srnčí guláš s pohánkovou kašou s cibuľou, vyprážaná ryba, gazdovský tanier, ktorý obsahoval pirohy s kyslou kapustou, pečenú klobásu a slovenské halušky s tvarohom. Posledným jedlom boli sladké bobaľky s makom a babičkin čaj.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.10-2012.12.14_vianocne.inspiracie/galery-4.htm

        

       Táto nápaditá  a úspešná  akcia bola prínosom nielen pre hostí, ale aj pre žiakov učebného odboru hostinský, hostinská, ktorí sa v rámci odborného výcviku pod vedením svojich majstrov OV  aktívne zapojili do prípravy slávnostných jedál a  vianočných tabúľ.  Zdokonalili si  svoje zručnosti a získali osobnú praktickú skúsenosť pri príprave slávnostných obedov.

       Návštevníci reštaurácie Mladosť mali možnosť ochutnať množstvo chutných špecialít a takto sa inšpirovať pri príprave vianočných jedál vo svojich rodinách.

      • Gastronomická súťaž na Ukrajine - ,, Jedlo našej rodiny“

      • Na pozvanie našej druhej družobnej školy z ukrajinského Ivano – Frankovska sa v dňoch 6. a 7. decembra 2012 uskutočnila cesta na Ukrajinu.

       Hostiteľskou  školu bola odborná škola typu ,, Technikum“, High Vocational School of Hotel Service and Tourism, Ivano – Frankivsk. Riaditeľkou tejto školy je Vira Ivanivna Kuznetsova.

       Prvý deň sa uskutočnil finálový galavečer kurzu spoločenských tancov s názvom ,,Jesenný valčík“, kde bol vyhlásený najprofesionálnejší pár, najelegantnejší pár  a najkrajší pár. V hodnotiacej komisii mala čestné zastúpenie aj naša škola.

       Druhý deň sa uskutočnila súťaž družstiev vo varení typických rodinných jedál. Dvojčlenné družstvá boli zložené z rodinných príslušníkov, dvojicu tvoril žiak, alebo žiačka a mama, sestra, alebo babka. Žiačky IV.H ,  Petronela Driganová a Vladimíra Výrosteková, ktoré sa často zúčastňujú rozličných prezentačných akcií, súťažili ako hostia a pripravovali naše domáce jedlá. Prípravu  typických slovenských bryndzových halušiek a lángošov zvládli na profesionálnej úrovni, za čo získali špeciálnu cenu.

       V rámci návštevy si naša skupina prezrela školu, učebne a priestory na vyučovanie cvičnej cestovnej kancelárie . Dohodli sa formy budúcej spolupráce, v mesiacoch marec – máj 2013 je plánovaná výmenná stáž  pedagogických zamestnancov a žiakov na dobu 2 – 3 týždne.

       V budúcnosti by to mala byť spoločná organizácia medzinárodnej gastronomickej súťaže v Trebišove a vzájomná výmenná odborná prax študentov.

        

       Foto:

        

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.06-2012.12.07_gastronomicka.sutaz-ukrajina/index.html

        

      • Sv. Mikuláš nás neučí brať, ale dávať.

      • Sv. Mikuláš nás neučí brať, ale dávať. - Obrázok 1

        

       Dňa 6.12.2012 do našej školy zavítal sv. Mikuláš. V sprievode čertov a anjelov pozdravoval študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov našej školy. Mikulášsky sprievod navštevoval  triedu po triede a rozdával cukrovinky. Potom sa presunul aj do prevádzok, kde pozdravil a obdaroval pani majsterky a pánov majstrov, usilovne pracujúcich žiakov a hostí .

       Hlavnými aktérmi tejto milej  akcie boli  žiaci 1.H triedy hotelovej akadémie, ktorí spoločne uskutočnili zbierku hračiek pre deti zo sociálne slabších rodín. Aj takýmto spôsobom sa žiaci našej školy učia pomáhať a zachovávať tradície sviatkov.

                                                                         

       Životopis sv. Mikuláša

        

       Svätý Mikuláš, syn  zbožných rodičov, sa narodil v roku 270 v meste Patara neďaleko mesta Myra. Od mladého veku sa prejavoval ako veľmi inteligentný a cnostný človek. Svojou zdržanlivosťou, dobročinnosťou, nevinnosťou srdca a svätosťou života bol vzorom pre svojich rovesníkov. Keď absolvoval  vzdelanie na verejných školách, začal sa pripravovať na kňazskú dráhu. Po tom, ako bol vysvätený za kňaza, zasiahla krajinu morová epidémia, pri ktorej zahynuli v roku 300 jeho  rodičia. Veľký majetok, ktorý zdedil, sa nerozhodol sebecky využiť na svoj prospech, ale začal ho rozdávať chudobným. Nerozdával ho však verejne, ale tajne, takže nikto nevedel, kto tento šľachetný dobrodinec je. Nestál totiž o svetskú slávu.

       Najznámejšie je jeho obdarovanie nešťastného schudobneného boháča, ktorý nedokázal uživiť svoju rodinu, a tak mali jeho dcéry pomáhať živiť rodinu vykonávaním najstaršieho remesla. Keď sa o tom dopočul Mikuláš, rozhodol sa za každú cenu panenstvo troch dcér zachrániť. Trikrát za sebou hodil do spálne zarmúteného otca mešec peňazí a ten mohol postupne svoje dcéry dobre povydávať. Po čase  bola  jeho identita odhalená. Mikuláš zaprisahával otca troch dcér: „Ja som vykonal len povinnosť kresťanskú. Ďakujte Pánu Bohu a nie mne za dary, a nehovorte nikomu, čo sa stalo.“ Napriek tomu sa táto udalosť rozchýrila a celý kraj velebil odhaleného ľudomila. Ten však skrz svoju skromnosť nemohol zniesť svetskú slávu a rozhodol sa odísť do Svätej Zeme.

       Odtiaľ bol neskôr povolaný späť do Myry, hlavného mesta Lýcie , kde sa stal biskupom, priam vzorom biskupov – jeho oddanosť modlitbe i povolaniu, prísne pokánie, trpezlivosť, pokora a dobročinnosť k blížnemu mu priniesli zaslúžené uznanie celých generácií.

       Po mnohých ďalších významných skutkoch ukončil svoju životnú púť práve dňa 6. decembra roku 345 a v tento deň je odvtedy jeho pamiatka pripomínaná.

       Svätý Mikuláš nám svojím životom dokazoval veľké cnosti duchovného a fyzického milosrdenstva, zdržanlivosti, pokory, schopnosti stáť za svojím presvedčením aj za cenu perzekúcie, pravovernosti a skromnosti. Všetko sú to mravné prednosti, ktoré sú dnes negované. Inšpirujme sa ním, pretože práve jeho vlastnosti potrebujú naši žiaci a spoločnosť.

        

       Foto:

        

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.06-2012.12.06_sviatok.sv.mikulasa/index.html

      • Deň otvorených dverí na CSOŠ sv. Jozafáta

      • Dňa 4.12.2012 sa na CSOŠ sv. Jozafáta konal Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci končiacich ročníkov základných škôl z mesta a blízkeho okolia príležitosť získať aktuálne informácie o možnostiach štúdia na škole. Išlo o tradičnú každoročnú akciu, ktorou sa škola prezentovala nielen záujemcom o štúdium, ale aj ich rodičom a širokej verejnosti.

       Žiaci, rodičia aj ich učitelia si mohli prezrieť ukážky vyučovacích hodín jednotlivých predmetov rôznych študijných a učebných odborov

       Už o 8,00 sme privítali prvých záujemcov o štúdium. Žiakov zaujali ukážky prác študentov študijného odboru hotelová akadémia i učebného odboru hostinský, hostinská, vypočuli si informácie o zahraničnej praxi v Nemecku, Maďarsku, na Cypre, Kréte i v Grécku.

       Počas prehliadky jednotlivých odborných učební sa žiaci mohli zoznámiť s realizáciou vyučovacieho procesu pomocou interaktívnych tabúľ, využitím IT technológií na odborných predmetoch. Počas návštevy boli žiaci informovaní aj o možnosti štúdia v novovytvorenom študijnom odbore – služby v cestovnom ruchu, porozprávali sa s pedagógmi školy o plánoch, aktivitách, projektoch a účasti študentov na rôznych súťažiach.

       Dvere v tento deň boli otvorené všade, výnimkou nebola ani pracovňa riaditeľa školy. Na pracoviskách odborného výcviku hotelovej akdémie, hostinských či cukrárov si mohli aj pomaškrtiť. Žiaci a rodičia videli aj areál a priestory školy, ktoré sú spolu s telocvičňou po rozsiahlej rekonštrukcii.

       Počet návštevníkov Dňa otvorených dverí 155 žiakov z 12 základných škôl svedčí o záujme žiakov získať čo najviac informácií, ktoré im pomôžu správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy.

       Tento deň D priblížil záujemcom možnosti štúdia, prispel k ich lepšej informovanosti a pomohol mnohým žiakom  základných škôl rozhodnúť sa pre štúdium na našej škole.

        

       Foto:

        

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.12.04-2012.12.04_dod/index.html

        

      • Výmenná stáž v Poľsku 21.-23.11.2012

      • Výmenná odborná stáž pedagógov a študentov, ktorej prvá časť sa uskutočnila koncom októbra 2012, pokračovala svojou druhou časťou v dňoch 21. – 23. novembra 2012.

       Do Poľska odcestovali piati študenti, dvaja z odboru hostinský, hostinská, dvaja z odboru hotelová akadémia a jedna cukrárka. Spolu s nimi sa medzinárodnej výmennej stáže na družobnej škole v Rzeszowe zúčastnili tri majsterky odborného výcviku.

       Po príchode na miesto, nasledoval obed,  potom našu skupinu čakala prehliadka školy. V rámci prehliadky si študenti a pedagógovia prezreli staršie priestory,  aj zrekonštruovanú časť s odbornými učebňami, vybavenými moderným  zariadením na výučbu gastronomických predmetov. Prvý deň končil večernou prehliadkou mesta. 

       Druhý deň  sa uskutočnila prezentácia slovenských jedál v jedálni školy, plnená kapusta, ktorú naša skupina pripravila, všetkým veľmi chutila.

       Po obede študenti a pedagógovia navštívili  prevádzku cukrárskej výrobe u pána Kazimierza Raka, majstra cukrára – držiteľa  Guinesovho  rekordu v kategórii -  najväčšia torta mesta. Počas návštevy si  naši účastníci vyskúšali výrobu cukrových tortových ozdôb a dekorácií. Návšteva tejto prevádzky a spoločne strávený čas podnietil vznik myšlienky, že v blízkej budúcnosti by pán Kazimierz mohol navštíviť Trebišov a predviesť ukážku krehkých cukrových ozdôb v našej škole.

       O 17. hodine začal krúžok prípravy jedál, ktorý s nadšením navštevuje skupina študentov. Mladým, nádejným kuchárom odovzdáva svoje bohaté vedomosti a zručnosti Mgr. Martin Purgacz, ktorý navštívil našu školu koncom októbra. Študenti sa krúžku vytrvalo zúčastňujú, pretože varenie je ich veľká záľuba. Naši žiaci i pedagógovia mali možnosť sledovať tvorivosť, fantáziu a zručnosť študentov priamo pri práci v rámci tohto krúžku.

       Druhý deň končil návštevou novootvorenej reštaurácie s ochutnávkou jedál studenej kuchyne.

       Tretí deň sa uskutočnila  príprava a prezentácia slovenskej kuchyne pre študentov a učiteľov školy. Opäť sa varila plnená kapusta - naše typické zemplínske jedlo, ktoré malo veľký úspech. Ďalej to boli chutné bryndzové halušky a lángoše s cesnakom, syrom, smotanou, alebo kečupom. Naše cukrárky predviedli prípravu obľúbených dobošových rezov, tie boli takisto súčasťou degustácie.

       Po prezentácii spomínaných pokrmov sa naši študenti zúčastnili vyučovania na hodine stolovania, kde mohli priamo zažiť atmosféru na zahraničnej škole v tom istom odbore, ako sami študujú a porovnať si vyučovanie na Slovensku a Poľsku.

       Tri dni, ktoré prebiehali  v príjemnej pracovnej atmosfére, ubehli veľmi rýchlo. Účastníci výmennej odbornej stáže si priniesli domov veľa odborných skúseností a zážitkov. Obidve zúčastnené strany plánujú v budúcnosti realizáciu ďalších podobných podujatí so zameraním na rozličné odborné témy z oblasti gastronómie.

       Foto:

        

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.11.20-2012.11.23_vymenna.prax.v.oblasti.gastronomie.v.polsku/index.html

        

      • Imatrikulácia 15.11.2012

      • Na deň 15.11.2012 pripravili študenti III.H triedy, odboru Hotelová akadémia slávnostné uvedenie  prvákov z I.H do stavu študentského. Tento deň prebiehal z pohľadu organizátorov takto:

       ,, Prípravu imatrikulácie sme zvládli v rekordne krátkom čase. Rýchlo sme vybavili priestory, vymysleli program a vyzdobili aj miestnosť v reštaurácii Mladosť. Spolužiačka Majka z našej triedy, oslovila sponzorov a tí nám venovali hodnotné darčekové balíčky z Avonu a sladkosti z trebišovskej ,,Devy“. Najviac sme sa však tešili na prvákov. Snažili sme sa vymyslieť rozličné korenisté úlohy, aby sme využili príležitosť odplatiť sa za imatrikulácie spred 2 rokov, kedy sme my s malými dušičkami vstupovali do cechu študentov HA na CSOŠ sv. Jozafáta. A to sa nám aj podarilo.

       Imatrikulačným sľubom sa prváci zaviazali, že sa budú riadiť predpismi, ktoré sme pre nich ako tretiaci pripravili.

       Keďže pozvanie prijal aj riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila, využili sme jeho prítomnosť, aby pár milých slov venoval práve prvákom.

       Súčasní prváci si už teraz brúsia zuby na nasledujúce imatrikulácie a budúcim prvákom iste nič nedarujú.

       Veríme, že dobrá nálada, smiech a zábava ostanú trvalou spomienkou na tento deň.“

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.11.15-2012.11.15_imatrikulacia/index.html

        

        

      • Pochúťky z diviny

      • Žiaci gastronomických odborov našej školy sa v rámci odborných predmetov okrem iného učia, že:

        

       ,, Divina je mäso z úžitkovej lovnej zveriny, žijúcej vo voľnej prírode alebo chovanej v rezerváciách. Mäso zveriny je veľmi aromatické, má osobitú príchuť po divine. Zafarbenie mäsa závisí od druhu, veku a v niektorých prípadoch i od pohlavia zveriny. Mäso mladých kusov je jasnočervené, kým staršie kusy majú mäso tmavočervené. Mladá zverina má mäso krehké, zo staršej zveriny sa krehkosť dosiahne dlhším odležaním alebo nakladaním do moridiel – marinád. Mäso z diviny obsahuje veľké množstvo bielkovín, menej tuku a obsahuje minerálne látky a vitamín A. Pre tieto vlastnosti je zverina vítaným spestrením jedálneho lístka.“

        

       Tieto teoretické vedomosti si mohli žiaci prakticky priamo overiť v rámci odborného výcviku v školskej reštaurácii Mladosť 14. novembra 2012.

       V rámci denného menu bola opäť pripravená zaujímavá gastronomická akcia s názvom  ,,Pochúťky z diviny“. Zákazníci reštaurácie mohli ochutnať jedlá, považované za delikatesy, s ktorými sa mnohí nestretnú každý deň. Špeciality ako polievka z bažanta s vaječným zvitkom, pečené kačacie prsia s lesnou zmesou, závitky z diviaka s hubovou omáčkou, medailóniky z jeleňa na hrozne, srnčí guláš s brusnicami a zaujímavé netradičné prílohy chutili vynikajúco.

       Príjemné stolovanie dotvárala okrem skvelých  jedál aj výzdoba priestorov. Interiér jedálne zdobili poľovnícke trofeje a dekorácie v poľovníckom štýle, ktoré  zaujímavo dotvárali atmosféru tohto dňa.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.11.14-2012.11.14_jedla.z.diviny/index.html

        

      • iBobor

      • 13.11.2012 sa žiaci CSOŠ sv. Jozafáta zúčastnili  celoslovenskej súťaže iBobor. Súťaž je zameraná na znalosti a zručnosti z informatiky, hlavne na riešenie problémov, algoritmizáciu a základy programovania. Prebiehala od 12. do 16. novembra online, pre jednotlivé kategórie žiakov bol vyhradený jeden deň. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 49 798 súťažiacich zo 813 základných a stredných škôl Slovenska.

       V rámci školy sa do súťaže zapojilo 46 žiakov z troch tried hotelovej akadémie a nadstavbového štúdia. Prvé tri pomyselné miesta v rámci školy patria žiakom 3.H triedy hotelovej akadémie. Najlepším riešiteľom bol Dávid Elek, ktorý v rámci svojej kategórie  medzi  6 466 súťažiacimi  dosiahol percentil  približne 85, čo znamená, že iba 15 % žiakov stredných škôl (SOŠ aj gymnázií) malo viac bodov. V konkurencii žiakov aj z gymnázií je to veľmi pekný úspech.
       Percentil žiačok Veroniky Ihnacikovej a Ivety Tolaciovej v tej istej kategórii bol 65, čo je tiež veľmi dobrý výsledok.
       Aj keď mali žiaci sprvoti veľký rešpekt pred konkurenciou žiakov gymnázií, odhodlanie, sústredenie, snaha priniesla svoje ovocie. Dúfame, že tohtoročný úspech ich povzbudí a s chuťou a entuziazmom sa zúčastnia aj ďalšieho ročníka tejto súťaže.

        

      • Sviatok sv. Jozafáta – patróna školy

      • Sviatok sv. Jozafáta – patróna školy - Obrázok 1

       12. november je na našej škole jedným z výnimočných dní. Na tento deň pripadá sviatok patróna školy sv. Jozafáta.

       Program tohto dňa bol pre žiakov aj zamestnancov školy iný ako obyčajne.

       Jeho prvú časť, ktorá začala v kinosále MsKS, otvoril riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila. Vo svojom príhovore privítal všetkých prítomných a priblížil osobnosť sv. Jozafáta ako človeka, ktorý čelil mnohým nebezpečenstvám, intrigám a vyhrážkam, ale sám sa k nim nikdy neuchyľoval a zlo neodplácal zlom.

       Potom nasledoval evanjelizačný koncert hudby a slova o. Cyrila Jančišina, duchovného správcu školy. Otec Cyril zaspieval piesne zo svojej vlastnej tvorby. Niesli posolstvo o šťastí,  viere, živote s Ježišom, nebeskej Matke Márii, Božej láske a o živote podľa evanjelia.

       Svojim obsahom, spolu so sprievodným slovom, v priamom podaní autora, zanechali hlboký dojem u mnohých prítomných.

       Hudobnú časť vystriedala filmová. Film Bella, netradičný romantický film o mexickom hrdinovi Josém a čašníčke Nine, svojim obsahom hovoril o láske k životu, rodine a o radosti. Dej filmu zobrazoval situáciu, ktorá môže stretnúť každého a ukázal riešenie zdanlivo neriešiteľnej situácie.

       Premietnutie filmu zabezpečila spoločnosť LUX communication, v rámci projektu Putovné kino.
       Po skončení filmu sa žiaci aj pedagógovia presunuli do gréckokatolíckeho chrámu. Slávnostnú sv. liturgiu z príležitosti odpustovej slávnosti sviatku sv. Jozafáta, slávil vladyka Milan Chautur spolu s prítomnými kňazmi. V rámci homílie poukázal na významné medzníky v živote sv. Jozafáta Kunceviča, ktorý sa počas svojho života usiloval o dialóg medzi ľuďmi a jednotu. Zomrel  ako mučeník za jednotu cirkvi. Je pochovaný v Ríme v chráme sv. Petra, pod oltárom sv. Bazila Veľkého.

       Sv. liturgia zavŕšila program tohto sviatku, po jej skončení žiakov čakal voľný čas až do ďalšieho školského dňa.

       Zamestnanci školy a hostia sa zúčastnili slávnostného obeda s vladykom Milanom v reštaurácii Mladosť a po ňom sa uskutočnil tradičný futbal v telocvični školy.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.11.12-2012.11.12_odpust-sv.jozafat/index.html

        

      • Absolventi našej školy na pedagogickej praxi

      • Spätná väzba od absolventov o ich uplatnení sa v praxi  je dôležitou  informáciou pre každú školu. 

       Absolventi študijného odboru hotelová akadémia po úspešnom ukončení štúdia nachádzajú pracovné uplatnenie na Slovensku aj v zahraničí.

       Niektorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách. K tejto skupine  patria aj naši traja bývalí študenti, ktorí maturovali na CSOŠ sv. Jozafáta v školskom roku 2009/2010. Súčasťou ich vysokoškolského štúdia je absolvovanie pedagogickej praxe. Jej prvú časť sa rozhodli realizovať na svojej niekdajšej strednej škole.

       9. novembra 2012  sa na hodinách odborného výcviku  hotelovej akadémie  stretli s tretiakmi, ktorí sa v tento deň venovali nácviku zložitej obsluhy,  pod vedením majsterky OV Bc. Emílie Capíkovej.

       ,, Náčuvy “, ktorých sa praktikanti zúčastnili, umožnili budúcim pedagógom zažiť praktickú aplikáciu teoretických vedomostí  z didaktiky odborného výcviku priamo vo vyučovacom procese.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.11.09-2012.11.09_nasi.absolventi.na.pg.praxi-ov.v.3.h/index.html

      • Metodický deň

      • 29. októbra 2012 sa na CSOŠ sv. Jozafáta  uskutočnil Metodický deň . Zúčastnilo sa na ňom 180 pedagógov cirkevných škôl Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach a Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove.

       Program metodického dňa mal dve časti, duchovno - formačnú a odborno - metodickú.

       Prvá časť začala o 8,00  hod. slávnostnou sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Trebišove s vladykom Milanom Chauturom.  Po jej skončení nasledovala prednáška SEODr. Milana Lacha SJ, z Teologickej fakulty TU v Trnave,  na tému  - Spiritualita kresťanského pedagóga, v ktorom  prednášajúci načrtol, akým spôsobom môže žiť kresťanský pedagóg v súčasnej dobe podľa viery.

       Po prednáške nasledoval presun účastníkov do areálu CSOŠ sv. Jozafáta.

       Program ďalej pokračoval prácou v 13 odborných sekciách pod vedením vedúceho sekcie. Pri určovaní odborných sekcií sa prihliadalo na aprobáciu, vzdelávacie oblasti, typ školy z hľadiska stupňa poskytovaného vzdelania a špecifické činnosti na škole.

       V každej odbornej sekcii  zaznela prednáška lektora na aktuálnu tému.

       Pedagógovia v rámci svojej sekcie diskutovali o aktuálnych problémoch, vymenili si skúsenosti a oboznámili sa s novými konkrétnymi informáciami, týkajúcimi sa ich práce v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. V závere boli v každej odbornej sekcii prijaté závery a odporúčania pre prácu v ďalšom období, ktoré boli uvedené v zápisnici.

       Metodický deň končil obedom, po ňom pokračovali mnohí účastníci v neformálnom rozhovore.

       Toto podujatie bolo prínosom v duchovnom i profesionálnom raste pedagógov cirkevných škôl, upevnilo vzájomné vzťahy a dalo priestor vzniku nových priateľstiev.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.10.29-2012.10.29_metodicky.den/index.html

        

     • Medzinárodný projekt – výmena pedagógov a študentov z Poľska
      • Medzinárodný projekt – výmena pedagógov a študentov z Poľska

      • Medzinárodný projekt – výmena pedagógov a študentov z Poľska - Obrázok 1

       Jednou z foriem spolupráce CSOŠ sv. Jozafáta  a poľskej partnerskej školy Zespól  Szkól  Gospodarczych  - Rzeszow je výmenná odborná stáž pedagógov a študentov. Prvý pilotný projekt sa uskutočnil v dňoch 24.a 25.októbra 2012 . Navštívil nás Mgr. Marcin Purgacz, majster kuchár a učiteľ odborných gastronomických predmetov na partnerskej rzeszowskej škole, so skupinou 4 talentovaných študentov, nazvanou LOVCI PERÁL. Toto pomenovanie súvisí s faktom, že títo šikovní študenti  sa zúčastňujú  mnohých odborných gastronomických súťaží a viackrát dosiahli najvyššie ocenenie. Prvý deň hostia pripravili 6 výstavných jedál, potom nasledovala prezentácia a degustácia, ktorej sa zúčastnili naši študenti gastronomických odborov. Mohli vidieť a ochutnať netradičné pokrmy, dekorované s fantáziou a zmyslom pre umenie. Ukážkou pokrmov molekulárnej kuchyne predstavili hostia súčasné nové trendy v gastronómii.

       Záver prvého dňa pobytu patril návšteve tokajskej vinohradníckej oblasti, kde vo vinárskej rodinnej firme Tokaj Macik Winery poľskí hostia v sprievode našich zamestnancov absolvovali someliersku prednášku.

       Na druhý deň sa v školskej reštaurácii Mladosť uskutočnil ,,Dzien polskiej kuchni“, v rámci ktorého si návštevníci reštaurácii mali možnosť objednať v rámci denného menu  poľské jedlá pripravené poľskými kuchármi.

       ,,Zupu ziemniaczanu“( polievku zemiakovú), dopĺňali chutné hlavné jedlá:,, Zraz mielony w sosie grzybowym“(Mleté mäso v hubovej omáčke), Pierogi z kaszą i mięsem (Mäsovo-hubové pirôžky),  Pierś z kaczki w sosie borówkowym /Kačacie prsia s čučoriedkovou omáčkou a Wątróbka drobiowa po polsku (Kuracia pečeň na poľský spôsob).

       K hlavným jedlám sa podávala príloha: Kasza gryczana (Zemiaková kaša), Ziemniaky gotowyna (varené zemiaky), alebo  Ryś (dusená ryža) a šalát: Surówka z marchewki z chrzanem i jabłkiem (šalát mrkvový s chrenom a jablkami) a Mizeria (uhorkový šalát)

       Ako sladká pochúťka bolo v ponuke: Pieczone jabłko na gorącym sosie waniliowym ( Pečené jabĺčko v horúcom vanilkovom kréme)

       Uskutočnené spoločné podujatie bolo vzájomným obohatením pre obidve zúčastnené strany, slovenskú i poľskú. Študenti, zamestnanci školy aj návštevníci reštaurácie Mladosť sa stretli s netradičnou akciou,  ktorá je začiatkom pripravovaných  zaujímavých podujatí, orientovaných na zážitkovú gastronómiu.

       Medzinárodná výmenná stáž pokračuje svojou druhou časťou, ktorou je pobyt našich študentov a pedagógov na partnerskej škole koncom novembra 2012.

        

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2012.10.24-2012.10.26_navsteva.z.polska/index.html

      • Návšteva z družobnej ukrajinskej školy

      • 20. októbra 2012  sme na našej škole privítali návštevu  z ukrajinského Ľvova. V skupine ôsmych  pedagógov bol prítomný aj rektor kyjevskej univerzity. Hlavným  dôvodom  návštevy bolo podpísanie dohody o budúcej spolupráci, týkajúcej sa výmennej študentskej praxe a organizovania odborných stáží pedagogických zamestnancov. Hostia si prezreli zrekonštruované priestory pavilónov školy a pracoviská praktického vyučovania na CSOŠ sv. Jozafáta.  Z Trebišova sa presunuli do tokajskej vinohradníckej oblasti, kde  v Malej Tŕni navštívili rodinné vinárstvo firmy TOKAJ MACIK WINERY.  Dvojdňový pobyt  v Trebišove ukončili naši hostia návštevou kúpaliska v maďarskom meste Nyíregyháza.

  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Predvianočná sv. liturgia
  • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne
  • Dar - 3D tlačiareň
  • Mikuláš vo vojenskom útvare
  • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
  • Pomôžme si navzájom 2019
  • Baristický kurz
  • DOD 2019
  • Odpustová slávnosť - sviatok sv. Jozafáta