Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.EI.FI.HI.II.KI.LI.TI.V
  2. ročník   II.AII.BII.DII.EII.FII.HII.III.KII.TII.V
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.HIII.V
  4. ročník   IV.H
  5. ročník   V.H
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria