• Žiaci

  • Zoznam žiakov

    • Ján Bajužik
    • Ján BajužikI.A
    • Emil Baláž
    • Emil BalážI.A
    • Gustáv Baláž
    • Gustáv BalážI.A
    • Milan Barna
    • Milan BarnaI.A
    • Dominik Borovič
    • Dominik BorovičI.A
    • Juraj Brehuv
    • Juraj BrehuvI.A
    • Jozef Cakoci
    • Jozef CakociI.A
    • Štefan Cihi
    • Štefan CihiI.A
    • Ján Cihí
    • Ján CihíI.A
    • Nikolas Čopák
    • Nikolas ČopákI.A
    • Emil Dandáš
    • Emil DandášI.A
    • Rastislav Dandáš
    • Rastislav DandášI.A
    • Branislav Demeter
    • Branislav DemeterI.A
    • Ivan Demeter
    • Ivan DemeterI.A
    • Mikuláš Demeter
    • Mikuláš DemeterI.A
    • Martin Feneš
    • Martin FenešI.A
    • Ján Goron
    • Ján GoronI.A
    • Kristián Horvát
    • Kristián HorvátI.A
    • František Jurko
    • František JurkoI.A
    • Dominik Kovaľ
    • Dominik KovaľI.A
  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Otvorenie školského roku 2019/2020
  • Duchovná obnova
  • Záver školského roka
  • Workshop - Príbeník
  • Súťaž kaderníkov
  • Lúčenie pred záverečnými skúškami
  • 100. výročie družobnej školy v Rzészowe
  • Slávnostné otvorenie a posviacka multifunkčného ihriska
  • Lúčenie pred maturitnými skúškami