• Ponuka štúdia

     • Dĺžka štúdia - 5 rokov
      • 6323K hotelová akadémia

       6323K hotelová akadémia

       štúdijný odbor

     • Dĺžka štúdia - 4 roky
      • 3759K komerčný pracovník v doprave

       3759K komerčný pracovník v doprave

       štúdijný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6445H kuchár

       6445H kuchár

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6489H hostinský, hostinská

       6489H hostinský, hostinská

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 2964H cukrár

       2964H cukrár

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 2464H strojný mechanik

       2464H strojný mechanik

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 2487H01 autoopravár-mechanik

       2487H01 autoopravár-mechanik

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 3152H02 krajčír - dámske odevy

       3152H02 krajčír - dámske odevy

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 3 roky
      • 6456H kaderník

       6456H kaderník

       učebný odbor

     • Dĺžka štúdia - 2 roky
      • Nadstavbové štúdium

       Nadstavbové štúdium

       2414L01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

       6403L podnikanie v remeslách a službách

       6411L01 prevádzka obchodu - vnútorný obchod

       6421L spoločné stravovanie

       6426L vlasová kozmetika

     • Dĺžka štúdia - 2 roky
      • Učebné odbory

       2477F obrábanie kovov

       2478F strojárska výroba

       2498F technické služby v autoservise

       3161F praktická žena

       3178F výroba konfekcie

       3383F spracúvanie dreva

       3686F stavebná výroba

  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Otvorenie školského roku 2019/2020
  • Duchovná obnova
  • Záver školského roka
  • Workshop - Príbeník
  • Súťaž kaderníkov
  • Lúčenie pred záverečnými skúškami
  • 100. výročie družobnej školy v Rzészowe
  • Slávnostné otvorenie a posviacka multifunkčného ihriska
  • Lúčenie pred maturitnými skúškami