• Novinky

      • Rozlúčka maturantov

      • V mesiaci lásky sa mnohí zaľúbia, oddávajú sneniu, mnohí však robia prvý krok na ceste k dospelosti, otvárajú si dvierka k realizácii svojich snov. No musia zdolať ešte maturitu.

       17. mája 2013 sa lúčili študenti 4.O, 5.H a 2.T s vedením školy, pedagogickým zborom a so študentmi nižších ročníkov. V to piatkové predpoludnie sa maturanti poslednýkrát poďakovali učiteľom za trpezlivosť a námahu a rozlúčili sa so svojimi spolužiakmi.

       Vedenie školy odmenilo tých, ktorí úspešne reprezentovali školu, tých, ktorí svojimi známkami boli vždy medzi najlepšími.

       Riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila im zaželal veľa energie do učenia, úspešné zvládnutie maturitných skúšok a úspechov v ich ďalšom štúdiu či zamestnaní.

       Rozlúčka maturantov na školskom dvore končila príhovorom a požehnaním duchovného správcu školy o. Mgr. Cyrila Jančišina.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.05.17-2013.05.17_rozlucka.maturanti/index.html

        

        

        

      • Barmanský kurz

      • V dňoch od 17.4.2013 do 23.4.2013 sa konal na našej škole druhýkrát v tomto školskom roku barmanský kurz.

       Zúčastnilo sa ho 7 žiakov po vedením pána barmana Jána Majoroša zo Slovenskej barmanskej asociácie.

       Žiaci si osvojili vedomosti a zručnosti z prípravy miešaných nápojov. Na záver získali certifikát s medzinárodnou platnosťou.

       Štyria žiaci na  návrh pána Majoroša dostali pochvalu riaditeľa školy za výborné vedomosti a zručnosti, ktoré preukázali počas celej prípravy a hlavne na záverečnej skúške.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.17-2013.04.23_barmansky.kurz/index.html

        

      • Someliersky kurz

      • Someliersky kurz - Obrázok 1

       Na zvyšovanie úrovne vzdelávania našich žiakov sme zorganizovali na našej škole po prvýkrát someliersky kurz. Bol určený žiakom hotelovej akadémie a učebného odboru hostinský / hostinská. Odborným lektorom, ktorý viedol v dňoch 15.-17. mája 2013 kurz, bola generálna manažérka ASOCIÁCIE SOMELIEROV SR p. Beáta Vlnková.

       Žiaci sa oboznámili s povinnosťami a činnosťou someliera, požiadavkami pri výbere a nákupe vín, všetko o pestovaní viniča a jeho spracovaní, rozpoznávanie jednotlivých druhov vín podľa farby, vône a chuti. Z profesionálneho hľadiska musí somelier ovládať aj správne podávanie vín, čo sa účastníci na kurze aj naučili.

       Kurz sa ukončil teoretickým a praktickým preskúšaním vedomostí a zručností. Študenti získali certifikát „Somelier Junior“ akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.05.15-2013.05.17_someliersky.kurz/index.html

        

        

        

      • LOGOS 2013 – výstava gastronómie, obchodu a služieb

      • LOGOS 2013 – výstava gastronómie, obchodu a služieb - Obrázok 1

       Pod týmto názvom sa konalo zaujímavé podujatie zamerané na prezentáciu pracovných a komunikačných zručností študentov v odboroch vyučovaných na našej škole.

       Zámerom organizátorov podujatia bolo zlepšiť poznatky a skúsenosti študentov pri ponuke vlastných gastronomických, obchodných, opravárenských, či kozmetických služieb a tiež získať schopnosti a skúsenosti v komunikácii so zákazníkmi.

       Dôraz sa kládol hlavne na uspokojovanie potrieb zákazníkov, čo v konečnom dôsledku zlepšuje šance absolventov školy na získanie dobrého zamestnania a uplatnenia na trhu práce.

       V rámci podujatia mentori jednotlivých skupín poskytli študentom cenné poznatky pre úspešné fungovanie marketingových zásad a zároveň nechali študentom priestor na realizáciu vlastných nápadov a riešení.

       Na výstave LOGOS 2013 prebiehala aj súťaž medzi jednotlivými triedami o najlepšiu prezentáciu odboru, ďalej o Cenu riaditeľa školy a o Cenu verejnosti.

       Do súťaže sa zapojilo trinásť tímov z našej školy a jeden tím partnerskej školy z ukrajinského Ivano-Frankivska.

       Tímy si konkurovali najmä kulinárskymi špecialitami ako napríklad kotlíkový guľáš, grilované a flambované špeciality, palacinky, pizza, skvelé jednohubky, bryndzové halušky, domáci slivkový lekvár, domáce koláče, ľahké ovocné a zeleninové šaláty a rôzne druhy osviežujúcich miešaných nápojov.

       Niektoré tímy okrem spomínaných chuťoviek ponúkali aj služby v rámci svojho odboru. Išlo najmä o kadernícke a kozmetické služby, kontrolu automobilov po zimnej sezóne, diagnostiku automobilov, ukážky prác na tuningovom automobile, umývanie a leštenie karosérie a mnohé ďalšie.

       Študenti boli motivovaní k zodpovednému prístupu a skvelým výkonom hodnotnými cenami, ktoré zabezpečila škola. Veľký boj bol najmä o prvé miesto a teda celodenný výlet a jeho zabezpečenie zo strany školy pre všetkých členov tímu.

       Hodnotiaca komisia kládla dôraz najmä na rozsah a kvalitu prevedených aktivít počas podujatia, kreatívnosť a estetiku, správne vyjadrovanie, komunikatívnosť študentov.

       Víťazom v súťaži o najlepšiu prezentáciu svojho odboru sa stal tím pod názvom Gazdovský dvor z triedy IV.H.

       Cenu riaditeľa školy si odnieslo zahraničné družstvo z ukrajinského Ivano-Frankivska a Cenu verejnosti získal tím Fantastic 4 z triedy III.H.

       Sme radi, že podujatie prilákalo mnohých návštevníkov, ktorí prechádzali okolo školy, ale aj skupiny žiakov základných škôl, ktorých lákala najmä vôňa pripravovaných a hotových jedál a taktiež množstvo zaujímavých aktivít.

       Najväčšou atrakciou a najčastejšie využívanou bola jazda na koči ťahanom záprahom statných koní.

       Teší nás, že prostredníctvom realizovaného podujatia sme vzbudili veľký záujem učiteľov a majstrov odborného výcviku, ktorí radi prijali pozíciu mentorov jednotlivých tímov a poskytli cenné rady a vytvorili priestor pre zážitkové vyučovanie.

       Moderný spôsob výučby pomocou zážitkov a vlastných objavov, nápadov a riešení vo významnej miere zaujal študentov. Tí aktívne a zodpovedne pristupovali k plneniu naplánovaných aktivít, na hodinách často diskutovali o problémoch, prijímali dôležité rozhodnutia v rámci propagácie a realizácie pracovných činností.

       Organizátorov podujatia veľmi potešilo pozitívne vnímanie potreby spájania získaných vedomostí s praxou a zapojenia študentov do činností súvisiacich s reálnou praxou, do činností v rámci konkrétneho pracovného zaradenia po skončení štúdia.

       Po takto nádherne strávenom dni plnom zážitkov z rôznych oblastí môžeme zhodnotiť, že výstava gastronómie, obchodu a služieb bola úspešná a už teraz sa tešíme na LOGOS 2014.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.30-2013.04.30_logos2013/index.html

        

      • EXKURZIA VOLKSWAGEN – BRATISLAVA

      • „Lepšie je raz vidieť, ako sto-krát počuť“, o pravde tohto výroku sa mohli presvedčiť naši automechanici a strojári počas exkurzie v závode na výrobu automobilov Volkswagen Slovakia.

       Tento závod má svetové prvenstvo vo výrobe automobilov piatich značiek: Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, Seat Mii a Porsche Cayenne.

       Možnosť navštíviť túto automobilku prijali žiaci s obrovským nadšením.

       Cesta do Bratislavy začala už v skorých ranných hodinách. Aj keď bolo do východu slnka značne ďaleko, v autobuse nebol pokoj, či nočný kľud, skôr radosť a veľká vrava najmä o autách. Po niekoľkých povinných zastávkach nastalo nemilé prekvapenie pred Budapešťou. Kolóna, v ktorej sa autobus pohyboval rýchlosťou chodca, nás zdržala takmer dve hodiny. Obavy z neskorého príchodu v presne stanovenom termíne narastali, no mnohokrát ich prerušil smiech zo zábavných komentárov študentov. Šofér časovú stratu dohnal a exkurzia sa začala podľa dohodnutého času.

       Už na začiatku prehliadky nás ohromil sprievodca údajom o veľkosti závodu s rozlohou takmer 1 800 000 štvorcových metrov, ktorá je porovnateľná s plochou 160 futbalových ihrísk. Všade okolo sme videli mnoho nových áut koncernu Volkswagen. Najväčší úžas priniesol pohľad na svetový unikát, lanovku na prenos hotových nových automobilov. Vidieť Audi Q7, Volkswagen Touareg a ďalšie nové autá, ktoré sa pomaly presúvajú niekoľko metrov nad zemou, bolo veľkým zážitkom.

       Podobne nás veľmi očaril vstup do montážnej haly, ktorá bola vybavená najmodernejšími výrobnými technológiami. Mali sme možnosť vidieť rôzne činnosti pracovníkov, ktorí v nadštandardných podmienkach vykonávali úkony meniace karosériu – kus plechu na hotové auto.

       Všadeprítomná čistota, príjemná teplota v hale, prekvapivo nízka hladina hluku, moderné oddychové zóny pre pracovníkov, skoro hotové autá vznášajúce sa nad nami, do najmenších detailov prepracovaná organizácia výroby, no najmä automatizované systémy nás privádzali do údivu. Pohľady na výrobnú organizáciu sme sa snažili zapamätať čo najviac, nakoľko zhotovovať fotografie, videá bolo  v celom areáli prísne zakázané pre interné pravidlá koncernu Volkswagen.

       Napriek tomu však možno zhodnotiť exkurziu v najznámejšom výrobnom závode automobilov v Európe za prínosnú, najmä z pohľadu študenta, ktorý chce uplatniť svoje skúsenosti a zručnosti  pracovať v nadštandardne vybavenom pracovnom prostredí,  s výbornými podmienkami na výkon činnosti.

       Keďže táto exkurzia veľmi zaujala študentov, už teraz sa s našimi študentmi tešíme na ďalšie podobné aktivity  v tomto závode, prípadne iných s podobným zameraním.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.04-2013.04.04_exkurzia-volkswagen.ba/index.html

        

      • Rómska hudobná skupina CSOŠ sv. Jozafáta na celoštátnej prehliadke

      • V Historickej radnici v centre Košíc sa v dňoch 29. a 30. apríla t.r. konal prvý ročník Celoštátnej prehliadky s medzinárodnou účasťou záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl.

       Účastníci vystupovali v hudobnej i dramatickej kategórii a ich výkony posudzovala štvorčlenná odborná porota pod vedením Mgr. art. Jozefa Adamoviča, ArtD.

       Medzi kvalitné hudobné príspevky galaprogramu, ktorým sa zavŕšila táto celoslovenská prehliadka, bola zaradená aj Rómska skupina Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta, pod vedením o. Mgr. Cyrila Jančišina,  duchovného správcu školy.  Dvaja žiaci V. H triedy, Ľubomír Tancoš a Jozef Stojila, spolu s Ondrejom Pohlodkom a René Balogom z II.C triedy strhli publikum k rytmickému potlesku skvelo prevedeným cigánskym čardášom, ktorý si môžete pozrieť aj v zázname v dole priloženom videu.

       Je treba povedať, že celé dva dni sa niesli vo veľmi príjemnej atmosfére a pozitívnym elementom bola aj kvalita jednotlivých domácich i zahraničných účastníkov.

       Organizátorom tohto podujatia bola Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, ktorej je treba poďakovať za tento vydarený prvý ročník prehliadky.

       Video:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.29-2013.04.30_skolska.kapela.na.celostatnej.prehliadke-video/index.html

      • EURÓPSKE SOLÁRNE DNI 2013

      •        Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie v spolupráci s Cirkevnou strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove pripravili dňa 10. mája 2013 podujatie k projektu „Európske solárne dni".

              „Európske solárne dni" sú celoeurópskou  kampaňou, ktorá je   venovaná zvyšovaniu verejného povedomia o solárnej energii ako o nevyčerpateľnom zdroji energie a podpore jej využívania čoraz väčším počtom ľudí v Európskej únii.

              Najprv sa študenti formou prezentácie zoznámili so Slnkom ako fyzickou hviezdou, potom o jej potenciálnom zdroji nevyčerpateľnej čistej energie a oboznámili sa s  problematikou využitia solárnej energie na výrobu elektrickej energie, tepla či dokonca ako prírodného energetického zdroja na využitie vo vysokotepelných taviacich peciach. Okrem zdroja solárnej energie sa žiaci oboznámili aj s inými ekologickými prírodnými zdrojmi energie, ktoré máme k dispozícii ako sú napr. veterný, vodný, prílivový atď.  Zúčastnení študenti si mali možnosť odniesť aj perá, balóny, kľúčenky či náramky s logom Európskych solárnych dní.

              Po prednáške si napokon účastníci pozreli našu materskú hviezdu aj na vlastné oči, pomocou teleskopu pripravenému k pozorovaniu Slnka formou projekcie.

       Foto:
       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.05.10-2013.05.10_european.solar.days/index.html


        

      • „TREBIŠOV VČERA A DNES"

      • „Trebišov to valal, okruhly jak taľar...“  tak znejú slová známej ľudovej piesne a práve naše mesto Trebišov bolo námetom na usporiadanie gastronomického podujatia pod názvom „TREBIŠOV VČERA A DNES", ktoré sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie Mladosť.

       17.apríla sme si teda zaspomínali na staré dobré časy, na to, ako žili naši predkovia, naši rodičia, starí rodičia a zároveň sme sa presunuli do súčasnosti. Na fotografiách starých niekoľko desaťročí sme mohli vidieť, ako vyzeral Trebišov kedysi a ako sa menil do dnešnej podoby. O príjemnú zábavu sa postarali ľudové piesne, žiaci obsluhovali v ľudových krojoch, atmosféru doplnil dobový keramický riad a prestieranie. Zároveň sa podávali chutné jedlá z dávnych čias - bryndzové pirohy, halušky s tvarohom a kapustou, zemiakové lokše. Hostia si mohli vybrať aj z jedál modernej gastronómie ako sú kuracie dáždniky, pečené zemiaky s bylinkami, čučoriedkové čatní, morčacie prsia na karí a mede, či trojfarebná ryža a grilovaná zelenina.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.17-2013.04.17_trebisov.vcera.a.dnes/ponuka.htm

        

      • Pomôžme si navzájom - projekt podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne

      •  

       V  polovici februára sa uskutočnilo prvé stretnutie žiakov CSOŠ sv. Jozafáta s klientmi Zariadenia núdzového bývania Maják v Trebišove. Žiaci mali vtedy v úmysle potešiť obyvateľov zariadenia svojou prítomnosťou a darčekmi, ponúknuť im služby svojich šikovných rúk v oblasti študovaného odboru.

       Stretnutie zanechalo v žiakoch zážitok, dojmy a pocity, s ktorými sa možno ešte nestretli. Aj na ďalšiu návštevu tešili a vopred pripravili. Cukrári upiekli punčové a medové rezy, krajčírky ušili pestré vankúšiky.  Kaderníčky si zaobstarali šampóny, laky na vlasy a ostatné potreby k práci. 9. apríla 2013 sa uskutočnila druhá časť projektu.

       Klienti zariadenia žiakov privítali už ako dobrých známych, návšteva ich potešila. Zákusky im veľmi chutili, z vankúšikov mal každý z nich radosť. Mnohí využili ponuku dať si ostrihať vlasy  a urobiť vodovú onduláciu. Obslúžení boli všetci, ktorí prejavili záujem, aj ležiaci klienti. Popri práci bolo počuť živú debatu, atmosféra bola pokojná, príjemná. Žiaci odchádzali z centra s dobrými pocitmi.

       Úlohou školy je odborne teoreticky aj prakticky pripraviť žiaka vo zvolenej profesii, ale nesmie zabúdať na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotových orientácií. Práve k tomu mala smerovať realizácia tohto projektu.

       K realizácii projektu boli potrebné finančné prostriedky. Tie v plnej miere hradila Nadácia Slovenskej sporiteľne, za čo jej patrí vďaka.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.04.09-2013.04.09_pomozme.si.navzajom/ponuka.htm

        

        

      • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2013 v protopresbyteráte Trebišov

      • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2013 v protopresbyteráte Trebišov - Obrázok 1

       „V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou  Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života“

       V duchu týchto slov sa   dňa  19.03.2013 uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2012/2013 na  CSOŠ sv. Jozafáta,  v Trebišove.

       Žiaci v jednotlivých kategóriách A. (1. – 2. r. ZŠ), B. (3. – 4. r. ZŠ), 1. (5. -9. r. ZŠ), 2. (SŠ) riešili otázky Biblickej olympiády a Biblickej súťaže.

       Veríme, že poznávanie kníh Starého a Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.19-2013.03.19_biblicka.olympiada/index.html

        

      • Služobná cesta v Thajsku

      • Služobná cesta v Thajsku - Obrázok 1

       „Ak obrátiš tvár k slnku, všetky tiene padajú za teba.“       

        Thajské príslovie

             

       Prekonaných takmer 10 tisíc kilometrov, celkovo 12 hodín letu, dvakrát prestup a  časový posun 6 hodín. Toľko štatistické údaje k služobnej ceste v Thajsku, ktorej  sa zúčastnili dve kolegyne z našej školy, Ing. Martina Tirpáková a Miriam Iľková.

       Naša dlhá cesta viedla do nezvyčajnej krajiny plnej zvláštností, vôní, chutí, bohatstva, ale aj biedy. Thajsko má niekoľko naj. V prvom rade je to najdlhšie vládnuci kráľ na svete Ráma IX. , 5 tonová socha Budhu celá zo zlata umiestnená v chráme Zlatého Budhu a nepochybne najdlhšie znejúci názov hlavného mesta na svete. Tento názov sa učia miestne deti v škole ako pesničku, naša sprievodkyňa nám ho zarecitovala, za čo si zaslúžila veľký potlesk celého autobusu.

       Pri poznávaní hlavného mesta Thajska – Bangkoku, miestnymi nazývaného ako Krung Thep (Mesto anjelov), sme sa nestačili čudovať. Na jednej kope, v neskutočnom chaose a v spletitosti uličiek sa striedajú mrakodrapy, luxusné hotely, chrámy, kráľovské paláce s miestnymi primitívnymi príbytkami domorodcov, ktoré nejde nazvať inak ako – getá. Originalita Thajska a jeho hlavného mesta spočíva práve v Thajskej kultúre, oddanosti kráľovi (za urážku jeho majestátu môžete si vyslúžiť basu), Budhovi a kuchyni.

       Krung Thep je mesto neskutočne fotogenické a tak rozdielne oproti iným metropolám, že vám nedovolí ani na chvíľu voľne dýchať. Pravidlá cestnej premávky? Zabudnite. Prednosť má ten väčší. Mesto a jeho obyvatelia sa nezastavia celých 24 hodín. Thajčan nevie, čo je to nočný spánok. Ľahne si keď cíti únavu a vtedy je mu jedno, kde to bude. Hoci aj na ulici na tvrdej zemi. Thajčania sú veľmi milí, ochotní a nemyslím si, že je to len preto, že na nás chcú zarobiť. Ich vernosť kráľovi a Budhovi je citeľná na každom kroku. Apropó, zavesíte si doma na stenu obraz svojho prezidenta? Práve láska a pomoc iným je základom budhizmu a to sa prejavuje aj vo vzťahu k turistom. Ich večne vysmiate tváre  a ukláňanie sa ako prejav vďaky a úcty k vám, vás nútia zamýšľať sa nad vecami, ktoré sme povýšili nad priateľstvo, obetu a pomoc iným. Možno práve to, že Thajčan neplánuje, nebuduje si kariéru a viac menej žije zo dňa na deň spôsobuje to, že má vyrovnané vnútro, pokojný spánok a večný bezstarostný úsmev na tvári. Samozrejme, má to aj svoje temné stránky. Thajčania podľahli pomerne vo veľkej miere alkoholizmu, hazardu a drogám. Chudoba viditeľná na každom kroku je práve dôsledkom toho, že si nedokážu svoje zarobené peniaze zadeliť a nemyslia na to, že žiť treba aj ďalšie dni. Veď podľa Budhu je tak či tak všetko vopred dané a my s tým nič nenarobíme.

       Thajsko je jednoznačne o prekonávaní samého seba. Ako inak sa dá nazvať večerná pouličná degustácia pražených červíkov, kobyliek a žiab? Dôkazom toho, že Thajsko je z polovice o poznávaní miestnej gastronómie je aj výrok: „Vo vode ryby, na poliach ryža.“

       Miestni Thajčania sa zdravia slovami: „Jedol si?“, „Kedy si jedol?“, „Čo si jedol?“ Pri pohľade na umývanie riadu v lavóroch priamo na ulici sme sa neraz zamysleli nad podstatou HACCP. Pohľad na thajské stánky s jedlom je jednoznačne pre silné povahy. Po uliciach sa tiahne nekonečné množstvo stánkov s najrozmanitejšími pochúťkami a ani nedostatok hygieny vás neodradí od toho, aby ste neochutnali. Mali sme možnosť v miestnej „reštaurácii“ na špeciálnom stolovom grile, z ktorého sa dymilo, parilo, sami si ugrilovať podľa výberu ich typické jedlá. Len škoda, že k thajskému popisu jednotlivých pokrmov na grilovanie chýbal anglický preklad. Čiže riadili sme sa očami, čuchom a pri výbere mäsa dúfali, že nejeme špeciálne chované krysy v ryžových poliach. Musíte si zvyknúť na to, že psy a mačky budú vašimi spoločníkmi na každom kroku a zrejme vaše nedojedené zvyšky skončia práve v ich žalúdkoch. Veď, čo ak to je po smrti prevtelená babka alebo dedko miestneho Thajčana?

       Napriek tomu nemusíte sa báť stravovať sa naozaj priamo na ulici. Thajčania svoje jedlá pripravujú výlučne z čerstvých surovín, oni sami by nezjedli polotovar, resp. jedlo, na prípravu ktorého nekúpili tie najčerstvejšie suroviny na miestnych trhoch. V supermarketoch stretnete naozaj takmer výlučne len Európanov nakupujúcich vynikajúce, chuťovo výrazné a silné thajské pivo Chang. Thajská kuchyňa sa pomerne dosť podobá na čínsku kuchyňu. Najpoužívanejšou surovinou je jednoznačne ryža, vynikajúca voňavá uvarená jasmínová ryža. Z mäsa majú najradšej kuracie a bravčové. Samozrejme, v prímorských letoviskách nájdete širokú škálu rýb a morských príšer. Pôvodní Thajčania obývali predovšetkým vnútrozemie Thajska, okolie riek, ktoré im poskytovalo možnosť pestovania ryže. Z riečnych rýb je mimoriadne aj u nás obľúbený Pangasius, ktorého sme mali možnosť vlastnoručne kŕmiť pri plavení sa po kanáloch Bangkoku miestnou lodnou dopravou. Plavba po kanáloch nám najviac priblížila každodenný spôsob života miestnych a pri pohľade na dvojmetrového varana, slniaceho sa na terase jedného z príbytkov nám teda riadne behal mráz po chrbte. 

       Kto nemusí pikantné, ten bude v Thajsku hladovať. Ešte aj k ovociu sme dostali malú mištičku s namiešaným cukrom, soľou a čili. Mäsové pokrmy boli väčšinou omáčkového typu s množstvom zeleniny, pochúťkou bolo kuracie mäsko s kešu orieškami. Hotovým životabudičom je vynikajúca tradičná thajská polievka Tom Kha Gai s kokosovým mliekom. Je to ostrokyslá polievka s krevetami, kuracím mäsom, dochutená limetkovými lístkami a samozrejme – čili papričkami. Thajčania využívajú pri príprave jednoznačne čerstvé bylinky ako je zázvor, koriander, limetkové lístky, thajská bazalka, čili, citrónová tráva, rasca, cesnak, kardamon a kari (pozor – nie typické indické kari, skôr sa tým myslí zmes korenia, názvom kari pomenúvajú všetko mäso, čo je omáčkovitého typu). Pri návšteve miestnej kuchárskej školy sme sa nestačili čudovať, že si pri príprave jedla vystačia s jedným wokom, sekáčom, mažiarom a doskou na krájanie. Nesmiem ale zabudnúť podotknúť, že každý žiak v tejto škole mal svoje vyhradené pracovisko v kuchyni s týmito pomôckami. Thajčania dlho nepoznali mlieko a mliečne výrobky. Používajú najmä sójové a kokosové mlieko a samozrejme syr tofu. Mlieko spoznali  až po príchode Európanov, ktorí sem dovliekli dojné kravy. Pôvodné thajské sa využívali najmä na prácu. Je pravda, že Thajsko si svoju originalitu zachovalo aj vďaka tomu, že nikdy nebolo kolonizované. Ako nám vravela sprievodkyňa nebolo to preto, že ich nikto nedobil, ale jednoducho ich nikto nechcel (pozor, za takéto vyjadrenie ma môžu v Thajsku zatvoriť).

       Povesť Thajska, ako krajiny drogových dílerov sa stáva našťastie už naozaj iba minulosťou. Thajský kráľ prikázal na severovýchode Thajska vyrúbať makové polia, z ktorých sa pripravovali drogy a dal tam nasadiť plodiny, ktoré zabezpečili miestnym ľuďom nielen prácu, ale aj obživu.

       Thajské školstvo je na mizernej úrovni. Prekvapujúce bolo zistenie, že aj v tej najzastrčenejšej dedinke sa nachádza škola, ale dochádzku žiakov nikto nekontroluje a nesleduje. Povinná školská dochádzka je ako u nás 9 rokov. Thajské deti absolvujú najskôr 6 rokov akoby základnú školu, potom nasleduje 3 roky nižšia stredná a 3 roky vyššia stredná škola. Veľakrát sa stáva, že malý človiečik nastupuje do školy až vo veku 9 rokov, a nikoho to netrápi. Materské školy neexistujú, o drobizg sa starajú babky, a v podstate väčšina detí vyrastá na ulici hrajúc sa s kamienkami alebo obyčajným drievkom.

       Dve veci nás zarazili. Po prvé, že Thajčania sú úplne dutí z matematiky. Bolo vtipné sledovať predavačku, ako ťukala do kalkulačky 100 – 97....a po druhé, chýba im minimálna orientačná inteligencia. Po večerných potulkách mestom Pataya sme sa opýtali na cestu miestnych ľudí, dokonca som im strčila aj mapu pod nos. Nemali ani potuchy, ako sa dostaneme do nášho cieľa a pri mojej otázke, nech nám teda aspoň ukážu na mape, kde sú oni, sa len krikom medzi sebou poradili a ich odpoveď znela, že jednoducho nevedia.

       Byť v Thajsku a nevyskúšať masáž, to akoby ste tam ani neboli. My sme si nechali (zo strachu pred bolesťou) vymasírovať „iba“ nohy....nesmiem zabudnúť, že v cene hodinovej masáže, čo je zhruba 6,50 eur po prepočte, bola aj masáž hlavy, rúk a tváre. Thajčanky úplne ignorujú fakt, že chcete pri masírovaní relaxovať. Živo medzi sebou pokrikujú, sem-tam pribehne nejaký rodinný príslušník, krikom niečo preberú a pracujú ďalej. So zaťatými zubami sme prežili bolestivé tlaky na jednotlivé svaly a body a jednoducho sme dúfali, že pani Thajka vie, čo robí. Raz som ju pristihla ako sústredene zatvorila oči a hľadala tlakové miesta na mojom tele....zaujímavé, v tom momente som jej uverila všetko. Po masáži sme mali naozaj pocit, že sme ako znovuzrodené a chvíľku sme mali dojem, že s takýmito ľahkými nohami vyletíme až na mesiac. Zaslúžila si sprepitné 20 bahtov....

       Thajsko je naozaj úžasná krajina, ktorú sa oplatí vidieť a zažiť na vlastnej koži. A teraz nemám na mysli pláže a more...veď to máme takmer všade. Do Thajska sa chodí pre niečo úplne iné. Ja verím, že každý človek by si našiel to svoje, čo by ho na tejto krajine nadchlo. My sme zažili každý deň nové a nové prekvapujúce veci, ktoré jednoznačne zúročíme pri našej práci. Či to už bude o thajských jedlách alebo o thajskej kultúre, všetko stojí za poznanie. A na záver ešte pridáme niekoľko pravdivých Budhových výrokov:

        

       Človek nestojí nad ostatnými živočíchmi preto že ich môže bezcitne trápiť, ale preto že ich limituje.

       Ten, kto v sebe len jednu múdrosť nosí, vie o nej určite mnoho, ale o inom nie.

        
       Oko, hoc by hľadelo akokoľvek jasno, svojim pohľadom zvuk nikdy nezačuje!

        

       Ak na daný problém existuje riešenie, netreba sa znepokojovať. Ak na problém riešenie neexistuje, znepokojenie nepomôže!

       Čo pochádza z nenávisti, nepotláča sa nenávisťou, ale vyhasína sa láskou.

       Nie je mudrcom ten, kto má dobré a krásne reči, ale ten, kto je trpezlivý, bez bázne a nenávisti - iba ten je naozaj múdrym človekom.

       Premáhaj zlosť láskou, zlo splácaj dobrom, skúposť premáhaj štedrosťou, luhára slovom pravdy.

       Ako dážď bez prestania vniká do zle pokrytej stavby, tak i náruživosti ľahko vnikajú do srdca nechráneného rozvahou.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.06-2013.03.13_sluzobna.cesta-thajsko/index.html

        

      • Manažér z Cypru v Trebišove

      • Manažér z Cypru v Trebišove - Obrázok 1

       V týždni od 18.3.2013 do 22.3.2013 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu až z ďalekého Cypru.

       Navštívil nás Mr. Nicolaou Christakis, hlavný manažér pre kuchárov z hotelov, patriacich pod sieť Aqua Sol Hotels na Cypre, Kréte a Rhodose.

       Dôvodom jeho návštevy bola realizácia prípravného kurzu  zahraničnej praxe pre 16 študentov, ktorí  prešli výberovým konaním a boli umiestnení v hoteloch tohto rezortu. Ako inštruktor prípravného kurzu sa Mr. Christakis  venoval  nielen angličtine, ale najmä  praktickým činnostiam, s ktorými sa naši študenti majú stretnúť počas nadchádzajúcej zahraničnej praxe.

       Študentov  oboznamoval s osobitosťami gréckej kuchyne, pričom s nimi pripravoval aj ukážky niektorých typických stredomorských jedál, komunikácia prebiehala v angličtine. Na druhej strane, aj on sám mal možnosť oboznámiť sa s našou kuchyňou, materiálovými a priestorovými  podmienkami odborného výcviku pre odbory hotelová akadémia a hostinský, hostinská. Vysoko ocenil praktickú pripravenosť našich študentov a odborné vedenie našich majstrov odborného výcviku, čoho dôsledkom bola dohoda, že študentov  umiestni v tých hoteloch, ktoré on priamo  ,,menežuje“.

       Okrem prostredia školy sa zúčastnil aj recepcie pri príležitosti vyhlasovania výsledkov barmanskej súťaže CASSOVIA CUP. Ochutnal tokajské víno v pivnici TOKAJ MACIK WINERY s.r.o, absolvoval výstavu kraslíc v trebišovskom múzeu,  spojenú  výkladom histórie nášho regiónu a zahral si aj futbal s učiteľmi a žiakmi školy v školskej telocvični. 

       V priebehu týždňa zažil aj pravý slovenský sneh, čo bolo preňho ako Cyperčana mimoriadne zaujímavé.

       Na Slovensku sa mu veľmi páčilo a v budúcnosti plánuje opäť navštíviť Slovensko aj s rodinou.

       Mr. Nicolaou bol veľmi priateľský, milý  a ústretový. Vytvoril príjemnú  pracovnú atmosféru, ktorá bola jedným z predpokladov pre splnenie cieľa prípravného  kurzu.

       Študenti  si veľa odniesli po stránke odbornej, jazykovej aj osobnostnej. Skúsenosti, ktoré získali  mnohí využijú už čoskoro, pretože prvé odlety sa začnú už 30. apríla 2013.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.18-2013.03.21_kurz-zahranicna.prax/index.html

        

      • Naša návšteva na Ukrajine

      • Naša návšteva na Ukrajine - Obrázok 1

       Po poslednej návšteve nášho ukrajinského partnera z Ľvovskej štátnej školy potravinárskeho priemyslu  sme sa na jeho pozvanie 14.3.2013 vybrali na cestu.

       Termín našej cesty bol vopred naplánovaný, ale snehová kalamita, ktorá nás cestou zastihla bola neplánovaná a neočakávaná.  Svojou intenzitou  značne spestrila program našej návštevy a pozmenila aj niektoré časti programu, ktorý bol pre nás pripravený.

       CSOŠ sv. Jozafáta zastupovali riaditeľ školského úradu PaedDr. ThLic. P. Orenič, riaditeľ školy RNDr. S. Partila, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. J. Verba, majsterky odborného výcviku Bc. E. Capíková a H. Dubjaková, učiteľka ruského jazyka A. Selecká a učiteľka odborných predmetov MVDr. A. Zajacová.

       Mesto Ľvov je jedno  z najkrajších historických miest, o ktorom sa hovorí, že je mestom kultúry, múzeí, galérií  a kávy na Ukrajine. Je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vyniká mnohými kultúrnymi pamiatkami rôznych architektonických slohov, umením, reštauráciami, gastronómiou. Medzi historickými pamiatkami je aj mnoho kostolov a chrámov. Veľké zastúpenie tu má gréckokatolícka cirkev a aj v škole, ktorú sme navštívili, sme videli množstvo ikon a kríže. V Katedrále  sv. Juraja nás prekvapil obraz sv. Jozafáta, patróna našej školy a jeho relikvie.

       Naši hostitelia boli veľmi milí, priateľskí, pohostinní a úprimní. Aj keď sa náš príchod oneskoril kvôli poveternostnej situácii a operu Nabucco  v Národnom divadle sme už nestihli, prehliadka mesta na druhý deň aj s odborným výkladom bola pre nás napriek snehovým závejom a hustému sneženiu veľkým zážitkom. 

       Družobná škola má 70-ročnú tradíciu, študuje tu 1000 interných študentov a učí 130 učiteľov a majstrov. Plánovaný Deň otvorených dverí sa síce kvôli snehovej kalamite nekonal, ale napriek tomu sme si prezreli školu. Videli sme pekné priestory, v ktorých prebieha odborný výcvik, stretli ochotný personál,  ktorý sa venuje študentom a mnohé veci boli pre nás inšpiráciou do našej činnosti. 

       Škola sa zúčastňuje rôznych projektov, organizuje súťaže a rôzne workshopy so zahraničnými lektormi.

       Cieľom našej návštevy bolo prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a dohodnúť výmenné pobyty študentov a pedagógov medzi našimi školami.

       Spolupráca s partnerom, ktorý môže ponúknuť mnohé bilaterálne aktivity a spoločné projekty je pre nás prínosom.

       Tešíme sa na najbližšie stretnutie, ktoré bude znamenať konkrétne plnenie našich spoločných plánov. Malo by to byť  23. - 24.3.2013 na medzinárodnej súťaži v Trebišove, na ktorú sme našich hostiteľov pozvali.

       Náš pobyt v Ľvove  sa kvôli dopravnej a poveternostnej situácii predĺžil do ďalšieho dňa. Na cestu sme sa vybrali až v sobotu ráno.

       Odchádzali sme však s presvedčením, že táto družobná návšteva je ďalšou výzvou do budúcnosti a naše priateľstvo sa bude naďalej rozvíjať.

       Foto:http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.14-2013.03.16_ukrajina-lvov/index.html

        

      • Prezentácia školy na výstave „ VÍNO A KRASLICE “

      • Prezentácia školy na výstave „ VÍNO A KRASLICE “ - Obrázok 1

       Henry Ford povedal: „Stretnutie je začiatok, súdržnosť je pokrok a spolupráca úspech.“

       Vhodnejšími slovami sa ani nedá viac vyjadriť výsledok významnej spoločenskej udalosti, ktorá sa konala 24. 3. 2013 v trebišovskom múzeu.

       Naša škola v  spolupráci s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína usporiadala veľkolepú udalosť, kde sa na jednej pôde stretli ľudia dobrej vôle, ľudia aktívni, ochotní a schopní spolupracovať a ísť za spoločným cieľom.

       Téma bola jasná – prichádzajúca Veľká noc.

       Hádam niet vhodnejšieho dňa ako je predveľkonočná Kvetná nedeľa, ktorá privítala v areáli múzea množstvo ľudí a medzi nimi aj našich kolegov.

       Oceňujeme, že napriek chladnému počasiu prišli podporiť nielen svojich študentov, ale aj kultúru nášho mesta. Dlhodobá príprava a snaha všetkých zúčastnených bola odmenená dobrou náladou a skvelou atmosférou nadchádzajúcich sviatkov.

       Ako tradične už býva zvykom,  v múzeu beží v tomto období výstava kraslíc. Obdivujúc prácu umelcov, ktorí dokážu z niečoho tak krehkého a jemného vytvoriť nádherné diela sme sa snažili aj my ako škola prispieť do tejto atmosféry. Naši študenti spolu s majstrami odborného výcviku vytvorili nádherné slávnostné veľkonočné tabule, ktoré celkovú atmosféru oživili a viac umocnili.

       V tento slávnostný deň sme mali zároveň príležitosť odhaliť tajomstvo ľudí vyrábajúcich veľkonočné ozdoby, pretože krasličiarky zo širokého okolia formou tvorivých dielní predstavovali verejnosti svoju prácu.

       Celým areálom múzea sa niesol ľúbezný spev folkloristov a pri poháriku výborného Tokajského vínka iste každý rád zabudol na svoje starosti a pristavil sa v družnom rozhovore so známymi.

       Nielen oči ostali nasýtené, ale aj chuťové poháriky si prišli na svoje. Naša školská reštaurácia Mladosť pripravila vynikajúce veľkonočné špeciality, ktoré nejednu gazdinku prekvapili svojou originalitou a jedinečnosťou.

       V závere tohto skvelého dňa boli slávnostné tabule našich študentov vyhodnotené a odmenené za prítomnosti významných hostín a domácich, ktorými boli riaditeľka múzea, riaditeľ našej školy, primátor mesta Trebišov, riaditeľ školského úradu košickej eparchie a samozrejme nesmelo chýbať ani ocenenie verejnosti za najkrajšiu tabuľu.

       Všetkým zúčastneným z našej školy, ale aj z múzea srdečne ďakujeme za pomoc, spoluprácu a tešíme sa na ďalší rok pri druhom ročníku „Veľkonočných variácií“.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.25-2013.03.25_prezentacia.na.vystave/index.html

        

       Video:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.25-2013.03.25_prezentacia.na.vystave-video/index.html

        

        

      • CASSOVIA CUP 2013

      • CASSOVIA CUP 2013 - Obrázok 1

       V dňoch 18.- 20. marca 2013 sa v priestoroch Hotelovej akadémie na Južnej triede v Košiciach uskutočnil už 7. ročník súťaže v miešaní nápojov CASSOVIA CUP 2013.

       Naši študenti opäť nesklamali a nadviazali tak na svojich úspešných predchodcov.  Juraj Vaško,študent 4.H  sa súťaže zúčastnil už tretíkrát a opäť si odniesol cenu.V silnej konkurencii 24 družstiev skončil na 3. mieste. Jaroslav Kremeňak z 2. H síce medailu nevybojoval, no dôstojne reprezentoval našu školu.

       Snaživosť a zručnosť študentov spolu s kvalitnou prípravou zo strany učiteľky odborných predmetov Bc. Zdeny Serbinovej, priniesli svoje ovocie v podobe úspechu, ktorý potešil a zároveň pozitívne zviditeľnil CSOŠ sv. Jozafáta.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.19-2013.03.19_cassovia.cup/index.html

        

      • Valentínska kvapka krvi

      • „Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty!“ Toto je slogan tohtoročnej kampane Valentínskej kvapky krvi, ktorej sa 15. a 20. marca 2013 zúčastnili 8 žiaci z 1. T a 4. H.

       Organizátorom akcie je Slovenský Červený Kríž, ktorý už niekoľko rokov spolupracuje s našou školou a pod vedením pani učiteľky MVDr. Andrey Zajacovej organizuje prezentácie na tému darovanie krvi a podporu kampaní Študentská a Valentínska kvapka krvi.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.03.20-2013.03.20_darovanie.krvi/index.html

      • Zložitá obsluha – vyššia forma

      • Zložitá obsluha – vyššia forma - Obrázok 1

       Koncom februára žiaci triedy II.H, odboru Hotelová akadémia absolvovali pod vedením Bc. Emílie Capíkovej vyššiu formu zložitej obsluhy na Odbornom  výcviku. Prostredníctvom učenia formou zážitku mohli vidieť nácvik práce pri stole hosťa, tzv. Zážitkovú gastronómiu a tiež vyskúšať  praktický nácvik filetovania ryby a flambovanie.

       Po zvládnutí teórie tematického celku Zložitá obsluha prešli k získavaniu praktických zručností. Najskôr pohľadom na skúsené ruky majsterky, neskôr si svoje poznatky a šikovnosť mohli overiť sami pri filetovaní pstruha pred zrakom hosťa, flambovaní ovocia, palaciniek a dokončovaní jedál pri stole hosťa.

       Podľa atmosféry na hodinách môžeme usúdiť, že Zážitková gastronómia nielen zaujala, ale aj veľmi chutila. Veríme, že prostredníctvom takejto formy vyučovania žiaci získajú nielen množstvo poznatkov, ale tiež nadobudnú mnohé skúsenosti a zručnosti potrebné pri uplatnení na pracovnom trhu.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.02.28-2013.02.28_zlozita%20obsluha%202.h/index.html

      • Športový deň

      • Športový deň - Obrázok 1

       Stalo sa už tradíciou, že deň pred jarnými prázdninami sa na našej škole koná športový deň. Tento rok pripadol na 15.2.2013. Počas tohto dňa študenti našej školy mali možnosť vybrať si jednu z aktivít ako futbal, volejbal, stolný tenis, spoločenské hry, alebo turistika. Najväčší záujem bol o futbal, kde študenti, v prevažnej miere chlapci, boli rozdelení do družstiev a zápolili o prvé miesto v športovej hale. Víťazom futbalového turnaja sa stalo družstvo triedy II.T v zložení J. Leško,  M. Labanc, V.Duč, T.Švanda a J. Bažalík. Na druhom mieste skončila trieda I.T  a na treťom mieste trieda I.H.

       V školskej telocvični prebiehalo priateľské zápolenie vo volejbalových zápasoch medzi študentmi, ku ktorým sa pridali aj niektorí učitelia. Víťazom v tomto prípade bola radosť  z hry a zábava z vydarených, možno nevydarených pokusov čo najlepšie odraziť volejbalovú loptu.

       Stolové hry spoločenského charakteru ako šachy, človeče nehnevaj sa, stolný futbal, alebo puzzle mali študenti možnosť hrať v jednej zo školských tried, tu bolo možné  badať návrat do detských čias, radosť z chvíľ, keď stojí šťastie na tej správnej strane a uvoľnenú atmosféru. V troch školských triedach sa odohrávali zápasy v stolnom tenise, kde študenti bojovali o cenné víťazstvo v individuálnej kategórii. Víťazom turnaja v stolnom tenise sa stal T. Podracký (II.H), na druhom mieste sa umiestnil D. Šandor (II.A) a tretí skončil S. Zorvan (I.A).

       V čase, keď sa na škole organizoval športový deň, turisti dali prednosť vychádzke. Tentoraz triedy I.T a II.B so svojimi triednymi učiteľkami vyrazili smerom do trebišovského parku a potom ďalej k Ondave. Turisti sa zastavili pri historicky dôležitých miestach – kaštieľ, mauzóleum Andrássyovcov, zrúcaniny hradu Parič – a pripomenuli si základné fakty o ich vzniku a existencii. Účastníci si nenáročný pochod pochvaľovali. Prevetrali svoje pľúca, precvičili svaly na nohách, niečo nové sa dozvedeli, dokonca videli stádo sŕn, ktoré im skrížilo cestu.

       Sme radi, že športový deň v tomto školskom roku prebehol úspešne, víťazom jednotlivých súťažných aktivít gratulujeme a veríme, že tento deň zanechal mnoho príjemných zážitkov pre všetkých zúčastnených.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.02.15-2013.02.15_sportovy%20den/index.html

        

      • Sv. Valentín na škole

      • Sv. Valentín na škole - Obrázok 1

       Sviatok  sv. Valentína je príležitosťou prejaviť  lásku a priateľstvo malým darčekom. Aj keď táto možnosť sa ponúka každý deň, tento romantický sviatok je výnimočný.

       V tento  deň  prichystali  študenti II.H  triedy  žiakom a zamestnancom školy milé valentínske prekvapenie.

       Pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej pripravili sladké valentínske srdiečka a muffiny, ktorými 14. februára prekvapili  a potešili všetkých obdarovaných.

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.02.14-2013.02.14_sv.valentin%20na%20skole/index.html

      • Priateľské futbalové stretnutie v Michalovciach 6.2.2013

      • Priateľské futbalové stretnutie v Michalovciach 6.2.2013 - Obrázok 1

       Priateľské futbalové stretnutie medzi školami  Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. Školská 4, Michalovce Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, ul. Komenského 10, Trebišov sa odohralo v telocvični na 7. Základnej škole, ul. Krymská 5, Michalovce,  dňa 6.2.2013 od 15:15 hod.

       Na hádzanárskom ihrisku sa hrali 25 minútové polčasy.

        

       Za domácich nastúpil v bránke kapitán Mgr. Peter Piskay.

        

       Za hostí:

       v bránke – Holinďák

       v obrane – Chautur a Jančišin

       v útoku – Serbinčík a Partila

       na striedačke – Koščák, Tomáš, Bugoš

       manažér a nehrajúci kapitán – Danko

       osobný tréner a fotograf – Kordisch

        

       Prvý vážny útok domácich na začiatku 2. minúty zlikvidoval brankár Holinďák.

       Skóre zápasu otvoril už vo 4. minúte Serbinčík (0 : 1).

       Vzápätí trafil ľavú žrď domácich strelou z polovice ihriska Chautur.

       V 7. minúte, po prvom striedaní na strane hostí, získal loptu Partila  a prihral z rohu ihriska cez bránkovisko na gól Koščákovi. (0 : 2).

       ...

       V 23. minúte pri obrovskej gólovej šanci sa zranil Tomáš, ktorý už do konca zápasu nenastúpil.

       Prvý polčas sa skončil za stavu 2 : 5.

        

       Po výmene strán domáci zvýšili tlak, z čoho vyplynulo niekoľko šancí.

       Domáci dokázali svoj tlak premeniť na 3 zlepené góly (5 : 5).

       ....

       V posledných minútach zápasu sa prekľučkoval brankár hostí celým hracím poľom a svoj výlet mimo bránky zakončil gólom (7 : 9).

       V záveru zápasu sa ešte domáci pokúšali skorigovať výsledok, ale bez úspechu.

       Zápas sa skočil po 1 nadstavenej minúte hracieho času s výsledkom 7 : 9.

        

       strelci gólov:   Serbinčík, Koščák, Koščák, Jančišin, Chautur

                               Partila, Koščák, Koščák, Holiďák.

        

       Týmto zápasom sa nadviazalo na prerušenú 7-ročnú futbalovú družbu,  analýza futbalového zápasu bola pri dobrom guľáši a káve.

       V apríli Stredná odborná škola v MIchalovciach organizuje veľký volejbalový turnaj, na ktorý je už teraz pozvaná aj naša škola.

       Riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta na záver poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili akcie.

        

       Foto:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.02.06-2013.02.06_futbal.zapas.s.sos.mi/index.html

        

       Video:

       http://www.czsskomtv.edu.sk/WebAlbum/2012-3/2013.02.06-2013.02.06_futbal.zapas.s.sos.mi-video/index.html

        

  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Predvianočná sv. liturgia
  • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne
  • Dar - 3D tlačiareň
  • Mikuláš vo vojenskom útvare
  • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
  • Pomôžme si navzájom 2019
  • Baristický kurz
  • DOD 2019
  • Odpustová slávnosť - sviatok sv. Jozafáta