• Novinky

      • Začiatok školského roka 2. 9. 2015

      • Dňa 2. septembra 2015 sme slávnostnou archijerejskou liturgiou, ktorú celebroval Vladyka Milan Chautur, vstúpili do nového školského roka. Na priestranstve pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove boli prítomní zamestnanci a žiaci všetkých troch cirkevných škôl na území mesta Trebišov. Asi tisícke prítomných sa v úvode prihovoril riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie, o. Peter Orenič ako aj traja riaditelia cirkevných škôl, ktorí privítali zamestnancov aj žiakov svojich škôl. Tento rok slávi Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa 20. výročie založenia, preto sa tejto škole venovala pri liturgii osobitná modlitba vďakyvzdania. Vladyka Milan vo svojej homílii povzbudil všetkých prítomných žiakov, aby si uvedomili význam vzdelávania, ktoré im otvorí cestu pre budúce uplatnenie. „Nie každý má takúto možnosť“, povedal Vladyka Milan, „pomyslite na deti v Afrike, alebo iných častiach sveta. Vy takúto možnosť vzdelania a systematickej prípravy pre budúce povolanie máte. Využite ju najlepšie ako viete.“ Vladyka povzbudil aj prítomných učiteľov i rodičov a osobitne privítal všetkých prvákov tak Základnej školy sv. Juraja, ako aj dvoch stredných škôl, Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta i Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.

      • Chlebom a vínom 28. 8. 2015

      • Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Združenie pre rozvoj Južného Zemplína, Združenie Tokajská vínna cesta, Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov a mesto Trebišov spojili svoje sily, aby opätovne pripravili každoročnú úspešnú akciu pod názvom Chlebom a vínom. Podujatie sa uskutočnilo v areáli trebišovského múzea, dňa 28. 8. 2015. Tradície si treba uctievať, preto ako je zvykom akcia začala privítaním ľudí a slávnostným odovzdaním venca z obilných klasov tohtoročnej úrody. Podujatie otvorili riaditeľka múzea Mgr. Beáta Kereštanová spolu s pozvanými hosťami, pánom primátorom PhDr. Marekom Čižmárom a vedúcou odboru kultúry a cestovného ruchu pre KSK pani PhDr. Janou Kovácsovou. Počas podujatia prebiehali na pódiu vystúpenia folklórnych skupín, tanečníkov, populárnych spevákov. Pozitívny ohlas u verejnosti mali opätovne gastronomické súťaže, ktoré organizuje naša škola. Dobrovoľníci z obecenstva súťažili v krájaní cibule, preberali strukoviny a najväčšia radosť bola z jedenia zemiakových lokší na rýchlosť. Naša škola sa každoročne spolupodieľa pri samotnom plánovaní, organizovaní a zabezpečovaní podujatia. Počas celej akcie  žiaci našej školy prezentovali svoju šikovnosť v príprave a ponúkaní tradičných jedál, akými boli študentský guláš, šišky, či lokše. Hostili sme významné osobnosti akou rozhodne bol spevák a najväčšia hviezda večera Robo Opatovský, ktorý si so svojou kapelou pochutnal na našich špecialitách. Počas akcie prebiehali v areáli múzea sprievodné podujatia ako je mlátenie obilia, mletie zrna, príprava cesta na chlieb, pečenie chleba a koláčov, premena hrozna na víno, tkanie kobercov, pletenie lana na historickom stroji, mútenie masla a pod. Babky z okolitých dedín sa pochválili svojimi domácimi delikatesami a tak hostia mali možnosť ochutnať tradičnú „zamešku“ kukuričnú kašu, koláče, hrubé lokše a mnohé iné špeciality tradičnej aj modernej kuchyne. Podujatie hodnotíme veľmi pozitívne, aj tento rok to potvrdila veľká účasť domácich aj zahraničných návštevníkov. Naši žiaci mali opäť možnosť predviesť svoje zručnosti, šikovnosť v plánovaní aj organizovaní tak veľkého podujatia. Dovidenia o rok na akcii Chlebom a vínom 2016.

      • Duchovné cvičenia 25. - 27. 9. 2015

      • „Škola modlitby“ a „škola kresťanskej ľudskosti“

        Zamestnanci Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta sa v dňoch 25. – 27. augusta 2015 zúčastnili duchovných cvičení, ktoré boli aj pre tých, ktorí sami vyučujú „školou“, kde učiteľom je sám Boh, ktorý sa prihovára človeku cez Sväté písmo, cez modlitbu i cez brata. V prvý deň 39 účastníkov duchovných cvičení navštívilo pútnické miesto Ľutinu. Táto mariánska svätyňa je miestom, kde Boh prehovára do srdca, kde On koná, preto duchovný správca školy, o. Cyril Jančišin ml., ktorý viedol duchovné cvičenia, vyzval všetkých prítomných počas svätej liturgie slávenej v Bazilike minor, aby si „nechali pretvoriť srdce Bohom, aby v pokore prijali Božiu autoritu, ktorá má moc konať v našich životoch i v životoch žiakov, ktorých máme na starosti.“ Novootvorenou Cestou svetla, ktorá spája baziliku s mariánskou horou sa pútnici presunuli do kaplnky Nanebovzatia Panny Márie, kde sa krátko pomodlili. V ďalších dňoch sa program duchovných cvičení odohrával na Sigorde, v Centre pre rodinu. O. Cyril Jančišin pozval zamestnancov do „školy modlitby“ a „školy kresťanskej ľudskosti“, čo sú dva dôležité rozmery každej duchovnosti kresťana (porov. Mk 12, 28-30). O. Teodor Šangrik si pripravil prednášku o modlitbe Pána – Otče náš. Duchovné zamyslenia, workshop s textami Pápeža Františka a spoločná modlitba sa dopĺňali aj chvíľami spoločného posedenia pri večernom táboráku, túrou či futbalom. Duchovné cvičenia spojené s chvíľami oddychu tak dopomohli stmeliť kolektív, spoznať nových zamestnancov a začať tak nový školský rok s predsavzatiami a konkrétnymi návodmi, ako byť čoraz viac autentickým kresťanom. Na cirkevnej škole, tak ako v každom inom prostredí, kde Cirkev chce hlásať svoje radostné posolstvo Evanjelia, je potrebné predovšetkým stretnúť svedkov Kristovej lásky – kresťanov, ktorí žijú svoju vieru. Pre zamestnancov, ktorí sa nemohli zúčastniť duchovných cvičení na Sigorde, o. Cyril Jančišin pripravil prednášku v školskej kaplnke, v pondelok 31. augusta, aby tak každý zo zamestnancov mohol vykročiť do nového školského roka spoločným duchovným povzbudením.

      • Výlet zamestnancov 2. - 4. 7. 2015

      • Emigrácia do Valašského kráľovstva

       Pod týmto veľavravným názvom sa zrealizoval v dňoch 2. – 4. 7.2015 zamestnanecký výlet do susedných Čiech. Cieľom cesty bola návšteva Integrovanej strednej školy vo Valašskom Meziříčí, jej prehliadka a nadviazanie spolupráce s možnosťou výmenných pobytov pre žiakov, ale aj učiteľov, či majstrov odborného výcviku. Po dlhej a horúcej ceste sme sa zastavili v nádhernom Valticko-lednickom areáli, ktorý je súčasťou UNESCO. Nachádza sa na juhu Čiech v čarokrásnej  Morave a ponúka možnosti výletov, cykloturistiky, prehliadok pamätihodností, kultúrneho vyžitia, či pre labužníkov bohatstvo svojej typickej moravskej gastroturistiky. My sme absolvovali zaujímavú prehliadku zámku v Ledniciach, niekdajšieho sídla bohatého rodu Lichtenštajnovcov. K zámku patrí rozsiahly komplex záhrad s parkom, kde sme sa po krátkej prechádzke dostali až k minaretu a naša prehliadka bola zavŕšená plavbou na výletnej lodi. Na druhý deň nás riaditeľ školy Mgr. Peter Pavlúsek so svojím tímom oboznámil so školou, s možnosťami štúdia, prezreli sme si odborné učebne, či prevádzky odborného výcviku. Škola poskytuje možnosti troj-, štvorročného a nadstavbového štúdia v  odboroch potravinárskych, elektrotechnických, gastronomických, chemických a strojárenských. Po vyčerpávajúcom výklade a výmene vzájomných skúseností sme sa vybrali do neďalekého mestečka Štramberk. Ide o horské mestečko pre svoju malebnosť nazývané aj „moravský Betlehem“. Medzi naj turistické miesta, ktoré sme zároveň navštívili, patrí: NPP Šípka – jaskyňa, v ktorej boli nájdené pozostatky pravekého osídlenia. Do jaskyne sa dostanete príjemnou prechádzkou po NPP Národnom sade. Je to akási galéria v prírode kde formou búst a pamätných dosiek sú prezentované významné osobnosti českého kultúrneho, politického, či historického života. Najväčším zážitkom bola interaktívna prehliadka pekárne Štramberské uši, kde sme na vlastné oči videli samotnú výrobu tejto cukrovinky a sami sme mali možnosť si takéto ucho aj vyrobiť. Ide o cukrovinku z cesta veľmi podobného perníkovému cestu v tvare uší. K výrobe tejto delikatesy, ktorá má ako prvý český potravinársky výrobok chránenú známku zemepisného označenia pôvodu,  sa viaže legenda o boji s tatármi. Nezabudnuteľným je krátky a nenáročný výstup na Turistickú chatu Dr.Hŕstky. Chata je súčasťou kultúrnej pamiatky Trúba a ponúka gastrošpeciality ako grilované kolienko, rebierka, syry, zelenina..... Nielen jedlom je človek sýty, preto našou každodennou duchovnou potravou boli aj liturgie pod vedením nášho duchovného otca Cyrila. Mierne vyčerpaní, ale bohatí o nové poznatky, skúsenosti a zážitky sme sa vo veselej nálade vrátili domov do horúceho leta.

        

   • Kontakty

    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

   • Predvianočná sv. liturgia
   • Súťaž vo varení vianočných špecialít a vianočné tvorivé dielne
   • Dar - 3D tlačiareň
   • Mikuláš vo vojenskom útvare
   • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
   • Pomôžme si navzájom 2019
   • Baristický kurz
   • DOD 2019
   • Odpustová slávnosť - sviatok sv. Jozafáta