Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Pavuk
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jakabová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavol Fedák
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Hrubovský
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Teodor Šangrik
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Koščák
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Andrea Zajacová
I.I Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Teodor Šangrik
I.K Triedny učiteľ Bc.Anna Surmajová
I.L Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Koščák
I.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Smržíková
I.V Triedny učiteľ Bc.Zdena Serbinová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Valéria Janošková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radovan Hudec
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ingrid Juhásová
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Chautur
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jakabová
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Denisa Mazárová
II.I Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Chautur
II.K Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Anna Surmajová
II.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Stanislava Matejová
II.V Triedny učiteľ Bc.Zdena Serbinová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Kamila Derner Harčová, PhD.
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Smržíková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ing.Dana Tóthová
III.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Šalitrošová
III.V Triedny učiteľ Bc.Zdena Serbinová
IV.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Tirpáková
V.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Krilová

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria