Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
RNDr. Slavomír Partila Pa Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Michal Danko Da Rozvrh
Zástupca
 
 
Ing. Mária Hudáčková Hu Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.V
Zástupca v triede: II.V
Zástupca v triede: III.V
Foto Ing. Peter Lazár La Rozvrh
Zástupca
 
 
Bc. Pavol Balog Majster
 
 
Bc. Peter Baňacký Majster
Vedie krúžok: Práca s kovom
 
 
Mgr. Božena Bérešová Be Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.H
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: III.B
 
 
Bc. Edita Bodoghová Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Tvorivé dielne I
 
 
Ing. František Bugoš Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Strelecký krúžok
 
 
George Maxwel Campbell Cm Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Emília Capíková Ca Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Miešané nápoje
 
 
Mgr. Lenka Capíková Majsterka
Vedie krúžok: Farebná kuchyňa
 
 
Bc. Viktória Ceľuchová Majsterka
 
 
Helena Dubjaková Du Rozvrh
Majsterka
Vedie krúžok: Vyrezávanie z ovocia a zeleniny I
 
 
Mgr. Pavol Fedák Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Baristický krúžok
 
 
Mgr. Radoslav Gábor Ga Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Gizela Geciová Majsterka
 
 
Mariana Gergelyová Majsterka
Vedie krúžok: Večerné účesy
 
 
Stanislav Hanko Hn Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Meranie v stavebníctve II
 
 
RNDr. Kamila Harčová, PhD. Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: III.A
Vedie krúžok: Anglické reálie
 
 
Mgr. Martin Hrubovský Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: II.D
 
 
Mgr. Radovan Hudec Hd Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Anglická konverzácia
 
 
Mgr. Matúš Chautur Cha Rozvrh
Triedny učiteľ: I.E
Triedny učiteľ: I.I
Zástupca v triede: I.F
Zástupca v triede: I.G
Vedie krúžok: Športový krúžok 1
 
 
Mgr. Martina Jakabová Jk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.F
Triedna učiteľka: I.G
Zástupca v triede: II.E
Vedie krúžok: Dramatický krúžok
 
 
Mgr. Cyril Jančišin Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Valéria Janošková Ja Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.D
Zástupca v triede: II.D
 
 
RNDr. Ingrid Juhásová Ju Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
RNDr. Ľudovít Kordisch Kr Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Internetový krúžok
 
 
Ing. Ladislav Koščák Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Športový krúžok 2
 
 
Ing. Stanislava Matejová Mj Rozvrh
Triedna učiteľka: I.T
Zástupca v triede: I.A
Vedie krúžok: Viac ako peniaze
 
 
Ing. Denisa Mesarošová Me Rozvrh
Triedna učiteľka: I.H
Triedna učiteľka: IV.S
Zástupca v triede: II.H
Zástupca v triede: V.H
Vedie krúžok: Spevácky krúžok
 
 
Jana Michalková Majsterka
Vedie krúžok: Ozdobovanie cukrárskych výrobkov
 
 
Dott. Marianna Mikulová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Anglický jazyk a literatúra
 
 
Mgr. Terézia Nagyová Majsterka
 
 
Mgr. Peter Pavuk Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Soňa Polanská Majsterka
Vedie krúžok: Kreatívny kuchár
 
 
Mgr. Diana Puškárová Pu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Andrej Rosol Ro Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Meranie v stavebníctve I
 
 
František Rusnák Majster
 
 
Ana Selecká,MSc. Sl Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácie v ruštine
 
 
Marián Semanko Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Kováčstvo
 
 
Mgr. Peter Serbinčík Se Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Športový krúžok 3
 
 
Bc. Zdena Serbinová Sb Rozvrh
Triedna učiteľka: I.V
Triedna učiteľka: II.V
Triedna učiteľka: III.V
 
 
Ing. Ľudmila Smržíková Sm Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Triedna učiteľka: II.T
Zástupca v triede: I.T
Vedie krúžok: Turistický krúžok I.
 
 
Bc. Anna Surmajová Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: II.K
Zástupca v triede: I.K
 
 
Mgr. Oľga Šalitrošová Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: II.H
Zástupca v triede: III.H
 
 
Mgr. Teodor Šangrik Šg Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E
Zástupca v triede: I.E
Zástupca v triede: I.I
Zástupca v triede: IV.S
 
 
Ing. Mariana Ščobik Frágnerová Fr Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Renáta Šimková Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: I.K
Zástupca v triede: II.K
 
 
Mgr. Michal Škulka Majster
Vedie krúžok: Presné klampiarstvo
 
 
Bc. Mária Štefanková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Miroslav Tirpák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Martina Tirpáková Ti Rozvrh
Triedna učiteľka: III.H
Zástupca v triede: II.T
Vedie krúžok: Vyrezávanie z ovocia a zeleniny II
 
 
Bc. Eva Tkáčová Majsterka
Vedie krúžok: Exotická kuchyňa
 
 
Michal Tomáš Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Sústružnícky krúžok
 
 
Svetlana Tomová Majsterka
 
 
PaedDr. Ing. Dana Tóthová To Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: I.H
Zástupca v triede: IV.H
Vedie krúžok: Turistický krúžok II.
 
 
Marta Ujhelyiová Majsterka
 
 
Bc. Silvia Vaďaková Majsterka
 
 
MVDr. Andrea Zajacová Za Rozvrh
Triedna učiteľka: V.H
Zástupca v triede: I.B
Vedie krúžok: Bylinky v záhrade
 
 
Lenka Zbojovská Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2017.0.1044 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria