• Novinky

      • Cassovia Koniferum Cup 2019

      • Barmanská súťaž Cassovia Koniferum Cup 2019 opäť s našou účasťou. V tomto roku reprezentoval našu školu dievčenský tím - Anička a Ester. Dievčatá na súťaž pripravoval Mgr. Pavol Fedák. Sme radi, že dievčatá získali na súťaži nielen vzácne skúsenosti, ale tiež priniesli pohár v podobe umiestnenia sa na 3. mieste vo svojej kategórií. Za výbornú reprezentáciu, ochotu a nadšenie učiť sa patrí všetkým veľká vďaka.

      • Odborná stáž - hotel FIS

      • Žiaci odboru spoločné stravovanie absolvovali dobrovoľnú odbornú stáž v hoteli FIS na Štrbskom plese. Okrem rozširovania zručností a skúseností vo svojom odbore mohli zažiť úžasnú atmosféru tatranskej prírody. Ďakujeme všetkým žiakom - Klaudii, Bibuš, Aďke aj Lukymu za výbornú reprezentáciu našej školy a svojich odborov - hostinský, hostinská (ktorý už absolvovali) a spoločné stravovanie.

      • Lyžiarsky kurz 2019

      • Ďalší zo série lyžiarských kurzov sa aj v tomto školskom roku konal na našom obľúbenom mieste, v Lopušnej doline.

   • Kontakty

    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

   • Otvorenie školského roku 2019/2020
   • Duchovná obnova
   • Záver školského roka
   • Workshop - Príbeník
   • Súťaž kaderníkov
   • Lúčenie pred záverečnými skúškami
   • 100. výročie družobnej školy v Rzészowe
   • Slávnostné otvorenie a posviacka multifunkčného ihriska
   • Lúčenie pred maturitnými skúškami