• Novinky

      • Záverečné skúšky 16. - 23. 06. 2016

      • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba, Stavebná výroba a Výroba konfekcie sa už tradične konajú v druhej polovici júna. Počas týchto dní žiaci prezentujú svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Žiaci počas skúšok vynakladajú mnoho úsilia, aby ich výsledné hodnotenie bolo čo najlepšie. Počas záverečných skúšok preukazujú svoje znalosti, schopnosti, kreativitu, spoľahlivosť a obratnosť vo svojom odbore. Všetkým žiakom, ktorí tento rok končia svoje štúdium v učebných odboroch prajeme mnoho úspechov v ich pracovnom i súkromnom živote.

        

      • Prezident SR Andrej Kiska na škole 17. 06. 2016

      • Pamätným dňom sa pre  všetkých v CSOŠ sv. Jozafáta stal 17. jún 2016, kedy nielen našu školu , ale aj mesto Trebišov navštívila hlava štátu, prezident SR pán Andrej Kiska. S úsmevom na tvári a podaním ruky pozdravil učiteľov i študentov školy. Tí boli nadšení jeho spontánnosťou a odpovedali mu na otázky, na ktoré sa ich opýtal. Navštívil aj Stredisko praktického vyučovania, kde práve prebiehali praktické záverečné skúšky. Potom jeho kroky smerovali do reštaurácie Mladosť, kde ocenil šikovnosť a zručnosť žiakov. Vyzdvihol vzdelanie ako základ budúcnosti a poprial všetkým žiakom úspešné zvládnutie skúšok. Pri odchode sa pán prezident podpísal do kroniky školy a zaželal zamestnancom i žiakom pekné a príjemné leto.

        

      • Lúčenie žiakov pred záverečnými skúškami 10. 06. 2016

      • V piatok 10. júna sa lúčili žiaci učebných odborov so školou, so svojimi učiteľmi a spolužiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál otvoril zástupca žiakov svojím príhovorom. Nasledoval príhovor riaditeľa školy, ocenenie žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky, mali vzornú dochádzku a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca v závere rovnako poprial žiakom všetko najlepšie a zaspieval povzbudivú pieseň. Všetkým žiakom držíme palce na záverečných skúškach a prajeme mnoho úspechov v ich pracovnom i súkromnom živote.

        

      • Sväté Trojhviezdie Cyril – Gorazd –Metod 03. - 17. 06. 2016

      • V dňoch 3. – 17. júna 2016   na CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove prebieha už XX. ročník okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác po názvom „Sväté Trojhviezdie“.  Výstava je sprievodným podujatím XXII. Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb Trebišov 2016. Prvý deň tohto podujatia patril tým, ktorí sa prebojovali na popredné miesta súťaže. Po úvodnom privítaní a príhovoroch boli žiakom odovzdané ceny. Následne o. Michal Hospodár a p. Miroslav Holečko priblížili hosťom vývin  islamu, život sv. Gorazda, a tiež misiu sv. Cyrila a Metoda.

        

      • Projekt ERASMUS+ 08. - 28. 05. 2016

      • V roku 2016 sa v rámci programu ERASMUS+ realizoval projekt pod názvom - Zvyšovaním kognitívnych vedomostí schopností, zručností a návykov študentov a učiteľov prispievať k ich kvalitnejšiemu uplatneniu sa v praxi. V termíne 8.5.-28.5.2016 sa dvadsať študentov odborov strojný mechanik, hostinský, hostinská a cukrár zúčastnilo zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ v Budapešti. Cieľom projektu bolo zvýšiť svoje zručnosti, vedomosti v odbore a zároveň podpora mobility študentov našej školy. Projekt zvyšuje ochotu žiakov cestovať, preto aj v profesionálnom živote budú ochotní kvôli výhodnej pracovnej ponuke vycestovať. Žiaci sú obohatení o vedomosti súvisiace so životom v inej krajine, spoznali iný spôsob života, ľudí s inou kultúrou. Vďaka projektom sa zvyšuje samostatnosť žiakov, schopnosť rozhodovať sa, komunikovať v rôznych kultúrnych prostrediach. Toto prispieva k zvyšovaniu príťažlivosti absolventa pre prípadného zamestnávateľa. Žiak ďalej  získa jazykové skúsenosti, ktoré využije aj v domácom regióne v prípade zamestnania sa v reštauráciách či hoteloch s medzinárodnou klientelou. Žiaci praxovali v najznámejších podnikoch ako sú 4 hviezdičkový hotel Rubin Wellness and Conference a v 5 hviezdičkovom boutique historickom hoteli St. George, ktorý je každoročne vyhodnocovaný ako jeden z najlepších a najkrajších historických hotelov v Európe. Stážisti pracovali  na gastronomickom a ubytovacom úseku. Chlapci, strojári vykonávali svoju stáž v súkromnej firme Oláhgumiszervisz, kde mali možnosť pracovať s modernými technológiami. Výstupom projektu je certifikát a Europass mobilita - dokument, ktorý slúži ako doklad o absolvovaní praxe v zahraničí. Tento dokument je významným dokladom pre budúcich zamestnávateľov, zvyšuje šance a prestíž žiakov  zamestnať sa kdekoľvek v štátoch únie. Veríme, že v budúcnosti budú ďalšie projekty opäť úspešné a že takúto možnosť získať Europass a vycestovať s podporou EÚ do zahraničia využijú ďalší študenti našej školy.

        

      • Lúčenie maturantov, odovzdávanie cien LOGOS 2016 20. 05. 2016

      • Už tradične v druhej polovici mája školského roka sa lúčili naši maturanti so školou, so svojimi učiteľmi, ktorí ich pripravovali počas piatich rokov a žiakmi nižších ročníkov. Slávnostný ceremoniál začal príhovormi. Zástupkyňa žiakov v príhovore poďakovala za roky štúdia, za trpezlivosť, odbornosť a niekedy aj zhovievavosť učiteľov. Riaditeľ školy poprial mnoho úspechov na nadchádzajúcich maturitných skúškach a ocenil žiakov, ktorí počas štúdia dosahovali výborné výsledky a úspešne reprezentovali školu. Duchovný správca rovnako poprial maturantom všetko najlepšie a venoval každému maturantovi povzbudivé slová zo Svätého písma. Maturantom držíme palce na maturitných skúškach a prajeme šťastnú ruku na skúškach a úspechy v ich pracovnom i súkromnom živote. Súčasťou rozlúčky s maturantmi bolo aj vyhlásenie a odovzdávanie cien školského podujatia LOGOS 2016. Žiaci I.H triedy - štvorčlenný tím za prvé miesto získal poukaz na celodenný výlet v hodnote 150,- EUR. Za druhé a tretie miesta a rovnako za špeciálne ceny v rámci podujatia - cenu verejnosti, cenu riaditeľa školy získali žiaci vecné ceny.

        

      • AQUA MÁRIA VEĽATY – partner vo vzdelávaní 17. 05. 2016

      • Budúcim absolventom odboru Hotelová akadémia bola ponúknutá možnosť absolvovať prehliadku a krátke pohovory na obsadenie pracovného miesta v penzióne Aqua Mária vo Veľatoch. Najskôr sa stretli s majiteľmi penziónu, ktorí im priblížili históriu penziónu, jeho aktivity a činnosť v oblasti cestovného ruchu. Následne absolvovali prehliadku jednotlivých častí penziónu a potom absolvovali krátke pohovory s majiteľom. Tešíme sa že naši absolventi majú možnosť ešte pred ukončením štúdia absolvovať takéto stretnutia a veríme, že možnosť zamestnať sa vo svojom odbore bude pre nich výhodná. Rovnako sa tešíme zo spolupráce školy s týmto partnerom a možnosťou pre mnohých našich žiakov absolvovať odbornú prax a odborný výcvik počas štúdia.

        

      • Exkurzia Grand Hotel Kempinski 09. 05. 2016

      • Skvelú príležitosť spoznať jeden z najviac obdivovaných a luxusných hotelov na Slovensku mali žiaci odboru Hotelová akadémia. Exkurziu hotela Kempinski v Tatrách absolvovali žiaci viacerých ročníkov. Sme radi, že mohli zažiť hotel na vlastnej koži, nielen z rozprávania, či fotografií. Veríme, že zážitok z návštevy tohto hotela bude u mnohých rezonovať a motivovať k úspešnému štúdiu na škole. Ďakujeme zástupcom hotela za skvelú a hodnotnú prezentáciu hotela, rovnako ďakujeme vedeniu školy za finančnú podporu tejto exkurzie. Uvedomujeme si, že podobné exkurzie v známych hotelových zariadeniach žiakom poukazujú na význam a dôležitosť všetkých poznatkov, či zručností učených v škole. Tieto zabezpečia úspešné uplatnenie na trhu práce aj v najluxusnejšom hoteli na Slovensku.

        

   • Kontakty

    • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    • skola@csostv.sk
    • 056/66 702 11
    • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
    • Slovenská Republika
  • Fotogaléria

   • Erasmus+ 2019 Viedeň
   • Futsalový turnaj 2019
   • Jeseň na Tokaji 2019
   • Burza informácií
   • Tour de Tokaj 2019
   • Otvorenie školského roku 2019/2020
   • Duchovná obnova
   • Záver školského roka
   • Workshop - Príbeník