Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: II.T

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Patrik Farkaš
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 08:20 08:40 09:00 511
Praktická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:20 10:40 11:00 502
Ruský jazyk B1 29.5.2018 08:20 08:40 09:00 512
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:30 11:00 11:30 502
Kristián Fedorčák
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 08:40 09:00 09:20 511
Praktická časť odbornej zložky  28.5.2018 10:40 11:00 11:20 502
Ruský jazyk B1 29.5.2018 08:00 08:20 08:40 512
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 10:00 10:30 11:00 502
René Horváth
Anglický jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Praktická časť odbornej zložky  24.4.2018 08:00 08:00 08:00
Adriána Janošová
Anglický jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Praktická časť odbornej zložky  24.4.2018 08:00 08:00 08:00
Patrik Kovaľ
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Simona Kuchtová
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 11:25 11:50 12:15 511
Praktická časť odbornej zložky  30.5.2018 08:20 08:45 09:10 502
Teoretická časť odbornej zložky  30.5.2018 09:20 10:00 10:40 502
Anglický jazyk B1 30.5.2018 11:25 11:50 12:15 512
Daniel Szedák
Praktická časť odbornej zložky  28.5.2018 08:40 09:05 09:30 502
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 11:00 11:25 11:50 511
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 11:00 11:40 12:20 502
Anglický jazyk B1 30.5.2018 11:00 11:25 11:50 512
Maroš Špišák
Anglický jazyk B1
Praktická časť odbornej zložky 
Slovenský jazyk a literatúra 
Teoretická časť odbornej zložky 
Štefan Štefan
Praktická časť odbornej zložky  24.4.2018 08:00 08:00 08:00
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 07:40 08:00 08:20 511
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 12:30 13:00 13:30 501
Anglický jazyk B1 30.5.2018 10:20 10:40 11:00 512
Karol Šurmanek
Praktická časť odbornej zložky  28.5.2018 09:20 09:40 10:00 502
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 10:40 11:00 11:20 511
Ruský jazyk B1 29.5.2018 07:40 08:00 08:20 512
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 08:45 09:15 09:45 502
Viktória Timková
Praktická časť odbornej zložky  24.4.2018 08:00 08:00 08:00
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 08:00 08:20 08:40 511
Teoretická časť odbornej zložky  28.5.2018 13:00 13:30 14:00 501
Anglický jazyk B1 30.5.2018 10:40 11:00 11:20 512
Lukáš Tomko
Slovenský jazyk a literatúra  28.5.2018 09:00 09:20 09:40 511
Praktická časť odbornej zložky  28.5.2018 11:00 11:20 11:40 502
Teoretická časť odbornej zložky  29.5.2018 07:45 08:15 08:45 502
Anglický jazyk B1 30.5.2018 09:20 09:40 10:00 512

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria