Navigácia

Maturity › Maturitná komisia

Komisia: TČOZ VLK 2018

Predseda: RNDr. Jitka Kordischová
Skúšajúci: Ing. Ľudmila Smržíková, Ing. Denisa Mazárová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
30.5.2018 Simona Kuchtová II.T 09:20 10:00 10:40 502

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria