Navigácia

Maturity › Maturitná komisia

Komisia: TČOZ PRS 2018

Predseda: Ing. Mária Kubicová
Skúšajúci: Ing. Denisa Mazárová, PaedDr. Ing. Dana Tóthová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
30.5.2018 Monika Šuláková II.V 13:00 13:30 14:00 501

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria