Navigácia

Maturity › Maturitná komisia

Komisia: SLOVENSKÝ JAZYK 2018

Predseda: PhDr. Božena Ňaršanská
Skúšajúci: Mgr. Martina Jakabová, Mgr. Oľga Šalitrošová

Rozpis študentov

Študent Úroveň Trieda Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
28.5.2018 Štefan Štefan II.T 07:40 08:00 08:20 511
Viktória Timková II.T 08:00 08:20 08:40 511
Patrik Farkaš II.T 08:20 08:40 09:00 511
Kristián Fedorčák II.T 08:40 09:00 09:20 511
Lukáš Tomko II.T 09:00 09:20 09:40 511
Daniel Domaracký II.V 09:20 09:40 10:00 511
Monika Šuláková II.V 10:20 10:40 11:00 511
Karol Šurmanek II.T 10:40 11:00 11:20 511
Daniel Szedák II.T 11:00 11:25 11:50 511
Simona Kuchtová II.T 11:25 11:50 12:15 511

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria