Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglická konverzácia
Anglické reálie
Anglický jazyk a literatúra
Baristický krúžok
Bylinky v záhrade
Dramatický krúžok
Exotická kuchyňa
Farebná kuchyňa
Internetový krúžok
Konverzácie v ruštine
Kováčstvo
Kreatívny kuchár
Meranie v stavebníctve I
Meranie v stavebníctve II
Miešané nápoje
Ozdobovanie cukrárskych výrobkov
Práca s kovom
Presné klampiarstvo
Spevácky krúžok
Strelecký krúžok
Sústružnícky krúžok
Školský časopis
Športový krúžok 1
Športový krúžok 2
Športový krúžok 3
Turistický krúžok I.
Turistický krúžok II.
Tvorivé dielne I
Tvorivé dielne II
Večerné účesy
Vyrezávanie z ovocia a zeleniny I
Vyrezávanie z ovocia a zeleniny II

© aScAgenda 2017.0.1044 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria