Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Anglický jazyk a literatúra
Barista + Barman
Bylinky v záhrade
Dekorácie zo záhrady
Dramatický krúžok
Internetový krúžok
Kováčstvo
Kreatívny kuchár
Meranie v stavebníctve I
Meranie v stavebníctve II
Moderné stolovanie
Ozdobovanie cukrárskych výrobkov
Podnikanie v cestovnom ruchu I. A
Podnikanie v cestovnom ruchu I. B
Spevácky krúžok
Strelecký krúžok
Tvorivé dielne III

© aScAgenda 2018.0.1107 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria