Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Valéria Janošková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radovan Hudec
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Ingrid Juhásová
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Chautur
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jakabová
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Jakabová
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Denisa Mesarošová
I.I Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Matúš Chautur
I.K Triedny učiteľ Bc.Renáta Šimková
I.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Stanislava Matejová
I.V Triedny učiteľ Bc.Zdena Serbinová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Kamila Harčová, PhD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Smržíková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ing.Dana Tóthová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Hrubovský
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Teodor Šangrik
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Šalitrošová
II.K Triedny učiteľ Bc.Anna Surmajová
II.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Smržíková
II.V Triedny učiteľ Bc.Zdena Serbinová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Valéria Janošková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ladislav Koščák
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ing.Dana Tóthová
III.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martina Tirpáková
III.V Triedny učiteľ Bc.Zdena Serbinová
IV.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Božena Bérešová
IV.S Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Denisa Mesarošová
V.H Rozvrh
Triedny učiteľ MVDr.Andrea Zajacová

© aScAgenda 2017.0.1044 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
    Komenského 1963/10

    www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria