Navigácia

Partners

Streda 23. 4. 2014

Vitajte na stránkach našej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v TREBIŠOVE

 

www.czsskomtv.edu.sk

 • VIII. ročník barmanskej súťaže CASSOVIA CUP sa konal v dňoch 25. – 27. 03. 2014 pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Garantom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali študenti odboru Hotelová akadémia: Damián Juroš a Jozef Magnes. Damiána aj Jozefa na súťaž pripravovala Bc. Emília Capíková. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – soft drink a long drink a každý súťažiaci sa musel zúčastniť  miešania nápojov v oboch kategóriách a tiež povinne absolvovať napísanie písomného testu. Receptúry prihlásených nápojov do súťaže museli byť pôvodné, teda nemohli byť prihlásené v žiadnej súťaži. Dekorácia nápojov musela byť pripravená z jedlých surovín a maximálny počet ingrediencií na jeden nápoj bol stanovený na 6.  Zástupcovia našej školy mali veľkú podporu aj v hľadisku z radov svojich spolužiakov, ktorým sme zabezpečili cestu na podujatie autobusom. Sme veľmi radi, že aj tento rok naša škola na tejto súťaži uspela. Damián Juroš vo veľkej konkurencii získal v tomto ročníku súťaže vynikajúce 3. miesto. , ku ktorému s radosťou blahoželáme. Obidvom našim súťažiacim ako aj Bc. Emílii Capíkovej patrí veľká a úprimná vďaka za výbornú reprezentáciu školy na  tomto podujatí.

 •            Po viac ako mesačnej prestávke sme znova zorganizovali turistickú vychádzku pre členov krúžku, ale aj pre ostatných milovníkov pohybu v prírode.  Našim cieľom boli Herľany s ich svetoznámym gejzírom a tiež výstup na blízke Rankovské skaly.        

    V sobotu ráno – 15. februára 2014 – sme si museli troška privstať, pretože erupcia gejzíra sa očakávala medzi 7,00 a 9,00 hodinou. Ako správni nedočkavci sme už o 7,00 postávali na námestíčku v Herľanoch – nemohli sme si nechať ujsť prírodné divadlo. Hodnú chvíľu po 9,00 sme ucítili silný sírovodíkový zápach a bolo jasné - dočkali sme sa. Gejzír nesklamal, prúdy vody aj teraz vystrekovali do výšky asi 7 - 8 metrov.

 • Naša škola sa zúčastnila 1. ročníka  juniorskej somelierskej súťaže VITIS TROPHEE JUNIOR 2014. Súťaž sa konala 13. a 14.februára 2014 na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania EDUCO v Námestove. Našu školu reprezentovali žiačky Kristína Maďarová a Bianka Vargaeštoková z II.H triedy.

  VITIS TROPHEE JUNIOR 2014 je pre študentov stredných a vysokých škôl, somelierov a pracovníkov v oblasti gastronómie do 21 rokov.
  Cieľom súťaže je zdôrazniť krásu, ale aj náročnosť tejto profesie a podporiť vychádzajúce talenty, ktoré si zmerajú svoje sily. Organizátorom podujatia bola spoločnosť Hubert J.E. v spolupráci s Asociáciou somelierov Slovenskej republiky, ktorá bola súčasne aj odborným garantom súťaže.

 • Talent a zručnosť mladých kuchárov a čašníkov preverila dňa 5. februára  2013 súťaž Gastro Junior Skills Slovakia. Podujatie sa uskutočnilo  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR. V celoslovenskom  kole sa do súťaže zapojilo 11 súťažiacich z 9 stredných odborných škôl, ktorí do finále postúpili ako najlepší zo semifinálového kola. Hodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli známe osobnosti z oblasti gastronómie - Martin Kovarský, Luboš Herko, Daniel Hrivňák, Mária Dopiráková, Radoslav Hlaď. Víťaz je nominovaní do užšieho výberu, ktorý nás bude reprezentovať v európskej súťaži EuroSkills vo Francúzsku. Súťažná úloha bola zostavená so snahou vytvoriť slávnostnú tabuľu v duchu predstavy reštauračného stolovania v horizonte 10 rokov a prispieť k motivovaniu žiakov, podporiť ich  kreativitu pri prestieraní a stolovaní a hľadať nové možnosti vo využívaní netradičného inventáru a dekorácií. Cieľom bola spokojnosť hosťa; snaha o využívanie moderných pracovných postupov a kulinárskych úprav v menu, ktoré bude navrhnuté pre pripravenú slávnostnú tabuľu. Vytvorenie jednoty a súladu moderného jedla a slávnostného prestierania vyplýva zo sústavnej snahy o propagáciu slovenskej gastronómie. Vrcholová juniorská súťaž čašníkov chcela  týmto prispieť  k  jej popularizácii a presadeniu v rámci medzinárodnej gastronómie.

 • Exkurzia BLIKA Trebišov

  Dňa 5.2.2014 sa naša škola zúčastnila na exkurzii v strojárskom závode BLIKA Trebišov. Prehliadka sa konala v dvoch skupinách po 20 žiakov. Výrobnou halou nás sprevádzal riaditeľ firmy Ing. Belej, ktorý nás oboznámil s celým výrobným programom. Výroba začala od zvinutého plechu na kotúči cez vyrovnávanie plechov, strihanie a ohýbanie až po zváranie požadovaných polovýrobkov. V druhej hale prebiehalo odmastňovanie polovýrobkov, výrobkov a striekanie dielov v lakovni. V ďalšej tzv. montážnej  hale sa výrobky montovali do finálnej podoby, kľučky, zámky, kolieska a pod. Posledná skupina pracovníkov balila už hotové výrobky a pripravovala ich na expedíciu do kamiónov. Dostali sme sa aj do kancelárií firmy, kde technológovia nastavujú rôzne operačné programy a odkiaľ sa riadi celá výroba závodu. Počas našej prehliadky sme obdivovali  mnohé automatické aj poloautomatické stroje. Žiaci mali možnosť pozorovať pracovníkov na rôznych strojárskych pozíciách. Čo nás potešilo je fakt, že sme v mnohých pracovníkoch spoznali našich bývalých žiakov. Na základe ohlasov študentov, ktorí sa exkurzie zúčastnili, možno konštatovať, že exkurzia splnila cieľ a veríme, že podobné podujatia budeme realizovať aj v budúcnosti.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
  Komenského 1963/10

  www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria