Navigácia

Partners

Piatok 25. 7. 2014

Vitajte na stránkach našej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v TREBIŠOVE

 

www.czsskomtv.edu.sk

 • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie sa konali v dňoch 16. – 20. júna 2014. Počas týchto dní študenti prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Veríme, že znalosť, schopnosť, spoľahlivosť a obratnosť, ktoré študenti preukázali počas záverečných skúšok, budú preukazovať aj počas svojho pracovného života.

 • Rozlúčka so študentmi pred záverečnými skúškami sa konala 10.6.2014. Tento-krát sme sa lúčili so študentmi odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie. V príhovoroch zástupcu študentov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy bolo počuť slová vďaky, želania všetkého dobrého na záverečných skúškach  ale i v živote. Následne boli najlepší študenti z jednotlivých odborov odmenení riaditeľom školy. Študenti za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Všetkým študentom končiacich ročníkov učebných odborov prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na záverečných skúškach a úspešný štart do pracovného života.

 •      Turistický krúžok v posledné májové dni zavŕšil svoju činnosť v tomto školskom roku.

  Hovorí sa – na koniec to najlepšie. My sme si na záver dopriali bonbónik – Slovenský raj. Krásny kraj, ktorý je pre mnohých z nás neznámym kútom Slovenska.

       Náš výlet začal v piatok odchodom zo školy v dopoludňajších hodinách. Presunuli sme sa do dediny Dedinky ležiacej na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša a ubytovali v penzióne Dúha. Ešte v ten istý deň sme absolvovali turistickú vychádzku po náučnom chodníku v Dobšinskej Maši, ktorý informoval o histórii a súčasnosti okolitých lesov, o ich ochrane, o baníckej a hutníckej histórii tohto kraja.

 • Rozlúčka s maturantmi pred odchodom na akademický týždeň sa konala 16.5.2014. Lúčili sme sa s maturantmi odborov Hotelová akadémia, Spoločné stravovanie a Strojárstvo – výroba, oprava, montáž strojov, prístrojov a zariadení. Po príhovoroch zástupcu študentov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy, v ktorých bolo počuť slová vďaky, želania úspechov na maturitách ale i v živote boli najlepší študenti odmenení riaditeľom školy. Študenti za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Maturantom prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na maturitných skúškach a úspešný štart do pracovného života, alebo života na vysokej škole.

 • Turistický krúžok na našej škole by asi vôbec nebol tak aktívny bez žiakov pochádzajúcich zo Sečovskej Polianky – Ďoďo, Matúš a Jarka nechýbajú na žiadnej túre. A práve oni presvedčili nás ostatných, aby sme sa pridali k pochodu pod názvom „ Z Polianky do Polianky“.

  Medzi dedinami Sečovská Polianka a Košická Polianka existuje akési priateľstvo na diaľku, ktoré raz ročne vyústi do spoločného pochodu Slanskými vrchmi. Tradícia má svoju históriu, tento rok sa uskutočnil už  31. ročník. Celá akcia začala pietnym aktom pri pamätníku Víťazstvo na Dargovskom priesmyku a potom sa skupina 172 ľudí vydala na peší pochod smerom Maliniak – Čerepník – Ďurkov v dĺžke približne 16 km. Kráčalo sa nám veľmi dobre, počasie bolo akurát, nádherná príroda a príjemní ľudia. Vyhodnotenie celej akcie bolo v sále KD v Košickej Polianke, kde nás čakal spoločný obed a dokonca aj turistická tombola. Okrem zážitkov a  príjemnej únavy si niektorí z nás doniesli domov aj milé pozornosti.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
  Komenského 1963/10

  www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria