Navigácia

Partners

Utorok 21. 10. 2014

Vitajte na stránkach našej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v TREBIŠOVE

 

www.czsskomtv.edu.sk

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV


  Pre zobrazenie ponuky jedál reštaurácie Mladosť

  kliknite na obrázok:

 • Reštaurácia Mladosť po rekonštrukcii

  Srdečne Vás pozývame do reštaurácie Mladosť, ktorá od septembra 2014 poskytuje vynovené, väčšie priestory na konanie rôznych rodinných, firemných osláv a podujatí. Celú ponuku služieb reštaurácie nájdete na: http://www.czsskomtv.edu.sk/indexrestikaponukasluz.php

 • Aj v tomto roku sa naši študenti zapojili do programu KOMPRAX, ktorého zmyslom je získať kompetencie (KOM) pre prax s prípravou a realizáciou vlastných projektov (PRAX). Tento krát s vlastnými návrhmi projektov a ich realizáciou prispeli študenti odboru Služby v cestovnom ruchu. Projekty s názvom Recykluj a skrášľuj a Bylinková záhradka napísali študenti už v máji na víkendovom stretnutí v rámci programu KOMPRAX. Keďže finančné prostriedky vyčlenené na projekty študenti získali až cez letné prázdniny, rozhodli sa, že zorganizujú realizáciu svojich nápadov začiatkom školského roka. Sme radi, že na obidva projekty sa našlo dostatok dobrovoľníkov z radov študentov a spoločnými silami dokázali vytvoriť nádherný priestor s rastlinami zasadenými do farebných pneumatíkových kvetináčov a rovnako vytvoriť voňavými bylinkami preplnenú záhradku. Obrovská vďaka študentom za myšlienku oboch projektov a rovnako ďakujeme študentom a tiež učiteľom za pomoc pri realizovaní naplánovaných aktivít.

 • Na začiatku školského roka 2014/2015 vznikol nápad skrášliť prostredníctvom okrasných drevín a kríkov areál nášho školského dvora. Sme radi, že túto skvelú myšlienku sme začali realizovať už v priebehu septembra. Skupinka týmto nápadom nadšených učiteľov, spolu so študentmi, sa pustila s vervou do prvej etapy skrášľovania, vybrala miesto, nakúpila materiál i dreviny a okrem vzácneho času, ochotne prispela aj prácou. Tak vznikol krásny priestor pred vstupom do telocvične, ktorý veríme, že nebude jediným, pretože už teraz uvažujeme o ďalších miestach, ktoré podobne zveľadíme a vytvoríme naozaj nádherné prostredie pre študentov, zamestnancov a ďalších, ktorí navštívia našu školu. Veľká vďaka za nápad, všetkým učiteľom a študentom za obetavú a výborne odvedenú prácu.

 • 2. septembra 2014 sa konalo slávnostné otvorenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou. Primátor mesta Ing. Marián Kolesár pri tejto príležitosti odovzdal kľúč od Cirkevnej základnej školy sv. Juraja so sídlom na Gorkého 55 v Trebišove vladykovi Chauturovi. Spolu s Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa a CSOŠ sv. Jozafáta sme privítali na námestí pri gréckokatolíckom chráme v Trebišove vladyku Milana, riaditeľa školského úradu pri Košickej eparchii o. Oreniča a ďalších duchovných, ktorí spolu s prítomnými žiakmi a zamestnancami slávili sv. liturgiu. V homílii sa im prihovoril vladyka Milan, ktorý pripomenul žiakom, aby nezabudli pretransformovať svoje vedomosti na skutočnú životnú múdrosť.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
  Komenského 1963/10

  www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria