Navigácia

Partners

Utorok 16. 9. 2014

Vitajte na stránkach našej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v TREBIŠOVE

 

www.czsskomtv.edu.sk

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV


  Pre zobrazenie ponuky jedál reštaurácie Mladosť

  kliknite na obrázok:

 • Reštaurácia Mladosť po rekonštrukcii

  Srdečne Vás pozývame do reštaurácie Mladosť, ktorá od septembra 2014 poskytuje vynovené, väčšie priestory na konanie rôznych rodinných, firemných osláv a podujatí. Celú ponuku služieb reštaurácie nájdete na: http://www.czsskomtv.edu.sk/indexrestikaponukasluz.php

 • 2. septembra 2014 sa konalo slávnostné otvorenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou. Primátor mesta Ing. Marián Kolesár pri tejto príležitosti odovzdal kľúč od Cirkevnej základnej školy sv. Juraja so sídlom na Gorkého 55 v Trebišove vladykovi Chauturovi. Spolu s Cirkevným gymnáziom sv. Jána Krstiteľa a CSOŠ sv. Jozafáta sme privítali na námestí pri gréckokatolíckom chráme v Trebišove vladyku Milana, riaditeľa školského úradu pri Košickej eparchii o. Oreniča a ďalších duchovných, ktorí spolu s prítomnými žiakmi a zamestnancami slávili sv. liturgiu. V homílii sa im prihovoril vladyka Milan, ktorý pripomenul žiakom, aby nezabudli pretransformovať svoje vedomosti na skutočnú životnú múdrosť.

 • 27. júna 2014 sa konalo slávnostné ukončenie školského roka v Gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove archijerijskou svätou liturgiou za účasti vladyku  Milana, ktorý sa v homílii prihovoril študentom našej školy ako aj študentom Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa.

  Po liturgii sme sa zišli na spoločnom slávnostnom obede v reštaurácii Mladosť. Vladyka Milan poďakoval všetkým učiteľom cirkevných škôl v Trebišove za ich výbornú prácu a zaželal príjemný oddych a naberanie síl do nového školského roka 2014/2015. Následne po výbornom jedle sa už tradične presunuli futbalisti aj s vladykom Milanom do telocvične, kde sa odohral ďalší priateľský zápas pedagogických zamestnancov a kňazov, ktorým pomáhali aj bohoslovci.

 • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie sa konali v dňoch 16. – 20. júna 2014. Počas týchto dní študenti prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Veríme, že znalosť, schopnosť, spoľahlivosť a obratnosť, ktoré študenti preukázali počas záverečných skúšok, budú preukazovať aj počas svojho pracovného života.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
  Komenského 1963/10

  www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria