Navigácia

Partners

Štvrtok 28. 8. 2014

Vitajte na stránkach našej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v TREBIŠOVE

 

www.czsskomtv.edu.sk

 • OZNAM PRE ŠTUDENTOV

  Potvrdenie o štúdiu na našej škole pre účely získania zliav na cestovnom v hromadnej doprave sa vydáva v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:30 hod. na sekretariáte riaditeľa.


   

 • Záverečné skúšky učebných odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie sa konali v dňoch 16. – 20. júna 2014. Počas týchto dní študenti prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v rámci písomnej, praktickej a ústnej časti záverečných skúšok. Veríme, že znalosť, schopnosť, spoľahlivosť a obratnosť, ktoré študenti preukázali počas záverečných skúšok, budú preukazovať aj počas svojho pracovného života.

 • Rozlúčka so študentmi pred záverečnými skúškami sa konala 10.6.2014. Tento-krát sme sa lúčili so študentmi odborov Autoopravár-mechanik, Kaderník, Cukrár, Hostinský, hostinská, Strojárska výroba a Výroba konfekcie. V príhovoroch zástupcu študentov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy bolo počuť slová vďaky, želania všetkého dobrého na záverečných skúškach  ale i v živote. Následne boli najlepší študenti z jednotlivých odborov odmenení riaditeľom školy. Študenti za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Všetkým študentom končiacich ročníkov učebných odborov prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na záverečných skúškach a úspešný štart do pracovného života.

 •      Turistický krúžok v posledné májové dni zavŕšil svoju činnosť v tomto školskom roku.

  Hovorí sa – na koniec to najlepšie. My sme si na záver dopriali bonbónik – Slovenský raj. Krásny kraj, ktorý je pre mnohých z nás neznámym kútom Slovenska.

       Náš výlet začal v piatok odchodom zo školy v dopoludňajších hodinách. Presunuli sme sa do dediny Dedinky ležiacej na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša a ubytovali v penzióne Dúha. Ešte v ten istý deň sme absolvovali turistickú vychádzku po náučnom chodníku v Dobšinskej Maši, ktorý informoval o histórii a súčasnosti okolitých lesov, o ich ochrane, o baníckej a hutníckej histórii tohto kraja.

 • Rozlúčka s maturantmi pred odchodom na akademický týždeň sa konala 16.5.2014. Lúčili sme sa s maturantmi odborov Hotelová akadémia, Spoločné stravovanie a Strojárstvo – výroba, oprava, montáž strojov, prístrojov a zariadení. Po príhovoroch zástupcu študentov, riaditeľa školy, duchovného správcu školy, v ktorých bolo počuť slová vďaky, želania úspechov na maturitách ale i v živote boli najlepší študenti odmenení riaditeľom školy. Študenti za výborný prospech, vzornú dochádzku a úspechy za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach dostali poukážky v hodnote 10 Eur. Maturantom prajeme veľa šťastia, dobré výsledky na maturitných skúškach a úspešný štart do pracovného života, alebo života na vysokej škole.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
  Komenského 1963/10

  www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria