Navigácia

Partners

Sobota 13. 2. 2016

Vitajte na stránkach našej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v TREBIŠOVE

 

www.czsskomtv.edu.sk


 • Pre zobrazenie ponuky jedál reštaurácie Mladosť

  kliknite na obrázok:

 • Mnoho inšpirácii a nápadov, mnoho chuťových a kultúrnych zážitkov sme zažili počas posledného januárového víkendu v Incheba Expo Aréne v Bratislave na výstave Danubius Gastro. Okrem tejto výstavy boli súčasťou mnohé sprievodné podujatia, ktoré nás rovnako očarili a zaujali. Výstavy sa zúčastnili okrem zamestnancov školy aj žiaci, ktorí počas štúdia dosahujú výborné výsledky a rovnako sa zúčastňujú mnohých mimoškolských aktivít. Už cesta do Bratislavy naznačila, že sa stretla partička veselých ľudí.  Nikto nedovolil šoférovi čo i len pomyslieť na únavu, spievalo sa, diskutovalo a smialo celou cestou. Na výstave nás najviac zaujímala oblasť baristická, teda príprava nápojov z kávy, stroje a pomôcky k tomu určené. Rovnako aj celoslovenská súťaž baristov, ktorá na tomto podujatí vrcholila po rôznych školských, krajských kolách. Veríme, že už čoskoro sa aj náš zástupca školy zúčastní tejto mimoriadne zaujímavej a prestížnej súťaže, ktorá otvára priestor na výborné uplatnenie v pracovnom živote. Na veľtrhu cestovného ruchu sme mohli spoznať mnoho destinácií celého sveta, no najmä prezentáciu regiónov Slovenska. Každý svojím spôsobom zaujal a rovnako inšpiroval na exkurzie, zájazdy, či výlety pre našich žiakov. Po krátkej prechádzke cez Dunaj a korzom hlavného mesta sme navštívili v skutku vynikajúcu reštauráciu, kde sme zažili gurmánske zážitky, no najmä perfektne organizovaný servis. Veríme, že mnoho z videného, zažitého počas tejto výstavy pretavíme do formy, ktorá nás posunie opäť ďalej a správnym smerom. Rovnako veríme, že aj takto motivujeme žiakov k výborným študijným výsledkom a zapájaniu sa do mimoškolských aktivít, pretože ich radi takýmto spôsobom, návštevou rôznych tematických podujatí, odmeníme.

 • Dňa 29. 1. 2016 na sviatok patrónov cirkevných škôl a školských zariadení Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur za účasti učiteľov všetkých cirkevných škôl košickej eparchie. V homílii vladyka Milan poukázal na príkladný život troch spomínaných svätiteľov, na ich horúcu lásku k Bohu a k blížnemu, pevnú vieru, význam pre Cirkev, na ich veľké cnosti a vyzval tak všetkých milovať Krista ako Boha, udržať si status učiteľa a to trpezlivosťou, odbornosťou, ponúkaním dobra. Len tak si môže učiteľ zadovážiť autoritu a tým zvýšiť spoločenské postavenie učiteľa v dnešnej spoločnosti. Po ukončení slávnostnej liturgie sa všetci presunuli do školskej reštaurácie Mladosť na CSOŠ sv. Jozafáta, kde si vypočuli prednášku Ing. Mikuláša Hučka o islame. Venoval sa jeho podstate a poukázal na postavenie ženy v tomto náboženstve. Po prednáške sa zúčastneným pedagógom prihovoril riaditeľ Eparchiálneho školského úradu o. Peter Orenič, ktorý svojimi slovami povzbudil učiteľov do ich ďalšej pedagogickej činnosti. Po obede nasledovala posviacka zborovne majstrov odborného výcviku. V závere vladyka Milan vyzval k modlitbe za dar učiteľstva.

 • FedCap 2016 – takýto názov nesie školské kolo barmanskej súťaže, ktorá sa konala druhý rok na pôde Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta, Trebišov. Barmanstvo nie je len práca za barom, ale toto povolanie musí byť aj koníčkom, záľubou pre barmana, a práve toto nám 26.01.2016 v konferenčnej miestnosti ukázalo 12 súťažiacich. Bolo vidieť, že miešanie nápojov je pre nich nie len akousi prácou, ale aj ich koníček, že ich to baví. Práve preto rozhodovanie komisie, ktorá bola zložená z dvoch učiteľov Ing. Tirpaková a Mgr. Fedák a jedného hosťa – nášho absolventa hotelovej akadémie  Bc. Mariána Rokytu, bolo veľmi ťažké. Súťaž sa o začiatku niesla v priateľskej a príjemnej atmosfére, spojenej s modernou hudbou a samozrejme aj s podporou spolužiakov, ktorí v úlohe divákov fandili svojím favoritom. FedCap 2016 mal týchto víťazov: Na 3. mieste sa umiestnili žiaci Roman Varguška a Dominik Sabó, na 2. mieste sa umiestnil minuloročný víťaz Peter Kováč a 1. miesto prevzal po bratovi mladší Marek Kováč. Cenu za sympatiu, kreativitu si prebrala žiačka Lívia Šoltesová. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, svojimi kreatívnymi nápadmi a príkladným prístupom dokazovali svoje barmanské majstrovstvo. Okrem školy venoval cenu dosúťaže Spektro Bar – Trebišov, za to im patrí rovnako naše poďakovanie. Za výbornú organizáciu a rovnako vytvorenie vynikajúcej atmosféry pre súťažiacich aj pre žiakov – divákov patrí naše uznanie a vďaka Mgr. Fedákovi a Bc. Capíkovej. Pevne veríme, že skvelý dojem z tejto súťaže vytvára dobré predpoklady na jej pokračovanie v ďalších rokoch.

 • Posledný deň pred prázdninami, naplnení vianočnou atmosférou, sme sa stretli v chráme, aby sme sv. liturgiou začali prípravy na Božie narodenie. Po jej ukončení nám naši žiaci pod vedením Mgr. Jakabovej predstavili vianočnú scénku s názvom "Bonifác". Veľmi milo prekvapili svojimi hereckými výkonmi, za ktoré zožali veľký potlesk. Stálicou na školských podujatiach je školská kapela, ktorá pod vedením o. Jančišina svojím spevom obohatila sv. liturgiu, ale i vianočný program. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie učiteľského zboru, ktorý zaspieval zopár vianočných piesní a kolied. Po príhovoroch a prianiach p. riaditeľa RNDr. Partilu a o. Jančišina sme sa odobrali do našich domovov sláviť najkrajšie sviatky v roku.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
  Komenského 1963/10

  www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria