Navigácia

Partners

Streda 25. 11. 2015

Vitajte na stránkach našej Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v TREBIŠOVE

 

www.czsskomtv.edu.sk

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV


  Pre zobrazenie ponuky jedál reštaurácie Mladosť

  kliknite na obrázok:

 • V piatok 13.11.2015 sa konala slávnostná večera pri príležitosti odovzdávania maturitných stužiek žiakom odboru Hotelová akadémia za účasti riaditeľa školy. Predtým však žiaci triedy spolu s triednou učiteľkou pečatili triednu knihu. Milé a priateľské posedenie malo aj svoju oficiálnu časť s dekorovaním triednej učiteľky, odovzdávaním stužiek a príhovormi riaditeľa a zástupcu žiakov. V príhovoroch odzneli slová vďaky, uznania za doterajšie štúdium a zároveň slová povzbudivé, plné nádeje, odhodlania a viery, že nasledujúci maturitný rok 2016 bude pre všetkých žiakov triedy úspešný. Riaditeľ školy vo svojom príhovore vyzdvihol angažovanosť a zodpovedné zapájanie všetkých žiakov triedy v mnohých aktivitách počas ich štúdia, kedy reprezentovali príkladne svoj odbor aj našu školu. Nasledoval prípitok a obzretie sa do minulosti, ale aj súčasnosti prostredníctvom fotiek, ktoré častokrát priniesli úsmev na tvárach, ale aj potvrdenie mnohých chvál a slov uznania za prístup žiakov tejto triedy. V príjemnej, priateľskej atmosfére sa viedli rozhovory a spomínalo sa do neskorých večerných hodín. Žiakom triedy V.H v školskom roku 2015/2016 prajeme mnoho síl do náročnej prípravy a mnoho úspechov vo všetkých častiach maturitných skúšok, ktoré ich čakajú.

 • Dňa 12. 11. 2015 sa konala odpustová slávnosť patróna školy sv. Jozafáta. Pod vedením duchovného správcu školy o. Cyrila Jančišina naši žiaci nacvičili veľmi pekný kultúrny program, ktorý si prišli pozrieť aj ich spolužiaci a učitelia do divadelnej sály MsKs v Trebišove. Program sa niesol v príjemnej atmosfére piesní, slova i umeleckého vystúpenia. Keďže na škole je založená školská hudobná skupina, jej členovia zahrali a zaspievali krásne piesne, ktoré neraz nútili nás divákov tlieskať či poklepkávať si rukami, či nohami do ich rytmu. Po skvelom výkone si kapela vyslúžila zakaždým búrlivý potlesk. V druhej časti programu mal slovo o. Cyril a v príhovore spojenom s pútavou projekciou rozprával o láske, rodine a medziľudských vzťahoch. Odpustovú slávnosť spestrili aj študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa, ktorí ako hostia programu predstavili umelecké pásmo a prostredníctvom slova, piesní a tanca priblížili život svätca - sv. Jána Krstiteľa. Po skončení kultúrneho programu sa žiaci presunuli do chrámu, kde slávenie sviatku pokračovalo sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol riaditeľ eparchiálneho školského úradu v Košiciach PaedDr. Thlic. Peter Orenič. Na záver sv. liturgie sa konala posviacka maturitných stužiek a krížikov pre našich maturantov. V školskej reštaurácii Mladosť sme následne pokračovali slávnostným obedom a v priateľskej atmosfére viedli rozhovory a vychutnávali skvelé produkty našich kuchárov a cukrárov. Slávenie odpustovej slávnosti nášho patróna v nás zanechalo mnoho pekných zážitkov, kultúrnych i duchovných. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý sa nemalou mierou pričinili o krásny a dôstojný priebeh oslavy sviatku sv. Jozafáta.

 • 10. 11. 2015 sa v priestoroch našej školy konala konferencia v rámci zahraničnej praxe, ktorú naša škola zabezpečuje s partnerom Global Contract, s.r.o. Programom konferencie bolo zhodnotenie uplynulej sezóny 2015 a rovnako aj poskytnutie základných informáciu o nadchádzajúcej sezóne 2016. Tohto podujatia sa zúčastnili zástupcovia partnerskej spoločnosti, riaditeľ školy a žiaci gastronomických odborov. Konferenciu otvoril riaditeľ školy, ktorý vyjadril spokojnosť so záujmom našich žiakov a tento typ praxe a rovnako aj spokojnosť so žiakmi, ktorí zahraničnú prax v lete 2015 absolvovali a reprezentovali našu školu v zahraničí. Následne už samotní žiaci prezentovali svoje zážitky a skúsenosti z praxe na Cypre. Základné informácie o nadchádzajúcej sezóne poskytla zástupkyňa spoločnosti Global Contract, s.r.o. Veríme, že záujem o túto formu zveľaďovania zručností a zbierania skúseností bude na našej škole trvať naďalej a aj v sezóne 2016 žiaci našej školy absolvujú najlepší spôsob prípravy na povolanie a to osobnú skúsenosť v reálnom prostredí hotela.

 • Dlhodobú zahraničnú prax v sezóne 2015 absolvovali naši žiaci na ostrove Cyprus a gréckom ostrove Kos v trvaní piatich mesiacov od júna do októbra. Tento krát sa praxe zúčastnili žiaci z odborov – Hotelová akadémia, Služby v cestovnom ruchu, Hostinský, hostinská a Cukrár.  Žiaci počas praxe nazbierali mnohé skúsenosti a zručnosti z rôznych oblastí a úsekov hotela, rovnako sa zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku a tiež spoznávali kultúru a zvyky v inej krajine. Samozrejme, že okrem pracovných povinností mali čas aj na zábavu, relax a spoznávanie krajiny. Žiakom ďakujeme, že robili dobré meno našej školy v zahraničí a prajeme im, aby vzácne skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe sa stali dobrým štartom pre ich kariéru a využili ich vo svojom profesijnom živote.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
  Komenského 1963/10

  www.czsskomtv.edu.sk

Fotogaléria